สามีภรรยาคู่หนึ่งไปฟังเทศน์ แต่สามีลืมปิดเสียงมือถือ

5471
สามีภรรยาคู่หนึ่งไปฟังเทศน์ แต่สามีลืมปิดเสียงมือถือ

สามีภรรยาคู่หนึ่งไปฟังเทศน์ แต่สามีลืมปิดเสียงมือถือ

ขณะที่ พ ร ะท่าน กำลังเทศน์

ปรากฏว่า มือถือของสามี มีเสียงเรียกเข้า

และเป็นเสียงดังมากจึงโดนพ ร ะท่านตำหนิ

และคนไปฟังเทศน์ก็หันมามองกันเป็นแถว

พอเลิกจากการฟังเทศน์ บางคนก็เข้ามาต่อว่าต่อขาน

หาว่า ไ ม่ มีมารย าท ไม่รู้จักกฎเกณฑ์การมาฟังเทศน์

ทำให้ผู้อื่นไม่มีสมาธิ และ ขณะนั่งรถกลับบ้าน

ก็โดนภรรย าต่อว่าต่อขานอ ย่ า งหนัก

ด้วยความกลุ้มอกกลุ้มใจจึงเข้าไปใน บ า ร์

ขณะดื่ม เ บี ย ร์ ก็กังวลอยู่

กับคำต่อว่าต่อขานของคนรอบข้างเมื่อตอนเช้า

เลยทำให้วางขวด เ บี ย ร์ พลาดตกโต๊ะ เ บี ย ร์ กระเด็นถูกเสื้อผ้า

และรอบๆข้าง ข ว ด แ ต กกระจาย

เขาเห็นคน 2-3 คนเดินเข้ามา จึงนึกว่า

วันนี้เป็นวัน ซ ว ย จริงๆ คงจะโดนต่อว่าต่อขานอีก

แต่ตรงกันข้ามพวกพนักงานที่เดินเข้ามาต่างถามไถ่ว่า

เขาเป็นอะไรหรือเปล่า โ ด นแก้ว บ า ดไหม

พนักงานบางคนก็เอาผ้ามาเช็ดโต๊ะ

บางคนก็เอาไม้กวาดมากวาดเศษเ บี ย ร์ ออกให้หมด

บางคนก็เอาไม้ ม็ อ บมาถู

ส่วนตัวผู้จัดการก็ถือเ บี ย ร์ มาวางให้อีกขวด พร้อมกล่าวว่า

“ควา ม ผิ ดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอต่อไปขอให้ ร ะ วั ง ขึ้นแล้วกัน”

ตั้งแต่นั้นมาผู้ชายคนนี้เลิกไปวัดอีกต่อไป แต่หันมาเข้ามาบาร์แทน

เพราะเขาได้รับมิตรไมตรี ความเมตตา ความเอื้ออาทร จากคนในบาร์มากกว่าคนเข้าวัด

ทั้งที่คนเข้าวัดควรมีเมตา มีน้ำจิตน้ำใจ และรู้จักการให้อภัย

มากกว่าคนในบาร์ แต่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง

ฉะนั้นคนเข้าวัด ก็ต้องระวัง อย่ ายึดถือกฎเกณฑ์ความถูกต้อง

จนเป็นคนแ ล้ ง น้ำใจ อย่ าลืมว่ า ม นุ ษ ย์เราไม่มีใครที่จะไม่ผิ ดพลาด

ยิ่งความผิ ดพลาด เล็กๆน้อยๆ ก็ไม่ควรเอามาทำให้เป็นเรื่องใหญ่

ถึงกับต้องต่ อ ว่ าต่ อขาน กลายเป็นผ ลั กไ ส ให้คนออกไปจากวัด

แทนที่เขาจะมาเข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจ

กับทำให้ผู้อื่นหันหลังให้วัดโดยเด็ดข า ด ความถูกต้อง

มิใช่อยู่ที่กา ร รั ก ษ า ก ฎ เกณฑ์อย่ า งเคร่งครัด

แต่บางครั้งต้องมีการอะลุ่ มอะห ล่ ว ย และเข้าใจผู้อื่นบ้าง สังคมถึงจะอยู่ได้อย่ างมีความสุข

ขอบคุณ postsread

แสดงความคิดเห็น