บุรุษพยาบาล ทำเกษตรตามรอยพ่อ ทำเงินเดือนละห้าหมื่น

ทำเกษตรตามรอยพ่อ ทำเงินเดือนละห้าหมื่น

บุรุษพยาบาล ทำเกษตรตามรอยพ่อ ทำเงินเดือนละห้าหมื่น

บุรุษพยาบาลทำตามความฝัน ที่จะทำให้ครอบครัวอยู่ดีกินดี ไม่อดอยาก การทำงานไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็สามารถพัฒนาตนเองได้หากเราเข้าใจตนเองหรือหาต้นแบบให้เจอ ซึ่งเกษตรวันนี้จะพาท่านไปพบกับบุรุษพยาบาล คุณเชาวลิต พระชนะ บุรุษพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ทำเกษตรตามรอยพ่อ ทำเงินเดือนละห้าหมื่น

ทำเกษตรตามรอยพ่อ ทำเงินเดือนละห้าหมื่น

คุณเชาวลิต ได้เท้าความให้ฟังว่าแต่ก่อนทางครอบครัวทำการเกษตรเชิงเดี่ยวต่อให้ขยันแค่ไหนก็ไม่มีเงินเก็บ ขนาดภาครัฐลงมาช่วยรณรงค์ ชาวบ้านก็ยังทำการเกษตรแบบล้าหลังอยู่ดี ถูกพ่อค้าคนกลางกำหนดราคาซึ่งตนเองเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ เลยมีความคิดที่จะเป็นผู้กำหนดราคาเองบ้าง

ซึ่งคุณเชาวลิต มีโอกาสไปดูงานด้านการเกษตรที่วังสวนจิตรดา “ในปี 2549 ได้ไปดูการเกษตรในวังสวนจิตรดา แต่ละย่างก้าวคิดตลอดว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเจ้าแผ่นดิน พระองค์ท่านยังมีสวนเกษตรอยู่ในบ้านมากมายหลายอย่าง ทั้งแปลงนา เกษตรผสมผสาน สัตว์เลี้ยง เห็นแล้วอยากทำตามอย่าง”

ทำเกษตรตามรอยพ่อ ทำเงินเดือนละห้าหมื่น

เมื่อกลับมาบ้านจึงได้ชวนพ่อแม่ให้เปลี่ยนมาทำการเกษตรผสมผสาน แต่ไม่ได้ผลเลย จากนั้นก็หยุดพักไปเรียนจนจบมารับราชการเป็นบุรุษพยาบาล แต่ก็ไม่เคยทิ้งความฝันจึงของที่ดินของพ่อ 2 ไร่ เพื่อทำเกษตรผสมผสานให้ได้ดั่งที่ตั้งใจไว้ แต่ช่วงแรกท้อมาก สภาพดินทั้งแข็งและไม่มีอินทรียวัตถุ เรียกว่า เมื่อลงเอาจอบขุดจอบนั้นก็เด้งกลับคืนเลยทีเดียว จึงได้คิดเอากล้วยมาปลูกก่อนเพราะเป็นพืชที่อุ้มน้ำ ช่วยปรับสภาพดิน

กระทั่ง 1 ปี เริ่มมีสัญญาณที่ดี คือ กล้วยแตกหน่อ ออกเครือ ต้นหญ้าอ่อนเพิ่มขึ้น จึงได้ขุดหน่อกล้วยมาปลูกในบริเวณที่ยังว่างอยู่และได้ปลูกผักอายุสั้นด้วย หลังจากเกษตรผสมผสานแปลงแรกได้ผล เป็นที่น่าพอใจจึงขอพื้นที่จากพ่อเพิ่มอีกเป็น 7 ไร่ ซึ่งคราวนี้พ่อไม่ปฏิเสธและยังมาช่วยดูแล

ทำเกษตรตามรอยพ่อ ทำเงินเดือนละห้าหมื่น

ซึ่งครั้งนี้ เชาวลิต ได้เข้าร่วม โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ ธ.ก.ส. ได้ไปดูการทำปุ๋ย การปลูกผักปลอดสาร หลังจากได้เข้าร่วมโครงการได้แบ่งพื้นที่ปลูกป่า ปลูกดอกขจร เมื่อพืชผักต่าง ๆ ในไร่มากขึ้น จึงได้สร้างซุ้มบนหัวไร่ริมถนน และนำกล้วย ดอกขจร มะเขือพวง ผักต่างมาว่าขาย ทำให้มีรายได้ต่อวัน 500 – 1,000 บาท ทำให้พ่อเลิกปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง และยังยอมให้ปรับพื้นทั้งหมด 20 ไร่ มาทำเกษตรผสมผสาน ทำนาข้าว 10 ไร่ แคนตาลูปอินทรีย์ 5 ไร่ กล้วยแซมผัก 2 ไร่ ดอกขจร 3 ไร่

ทำเกษตรตามรอยพ่อ ทำเงินเดือนละห้าหมื่น

ซึ่งผลจากการเดินตามรอยเท้าของพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ ครอบครัวพระชนะ มีรายได้ต่อเดือนถึง 50,000 บาท เทียบเท่ากับการปลูกอ้อยทั้งปีเลยที่เดียว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น