สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -22 ก.ย. 2560 รวม 790 อัตรา

0
52
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

Loading...

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา

  • ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา
  • ชั้นประทวน 640 อัตรา

ประกาศรับสมัครฯ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ก.ย. 60)

**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กำหนดการมีดังนี้


1. ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 31 ส.ค.60
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 1 – 22 ก.ย. 60
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน  27 ต.ค. – 4 พ.ย. 60
4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 60
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 14 พ.ย.60
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย 21 พ.ย. – 3 ธ.ค.60
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 6 ธ.ค.60
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง 19 ม.ค.61
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 1 ก.พ.61

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รวมจำนวน 340 อัตร

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2560 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
(สายงานสอบสวน) จำนวน 100 อัตรา

• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรีนิติศาตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) 100 อัตรา (ชาย)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 200 อัตรา

Loading...

• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) 200 อัตรา (ชาย/หญิง)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 40 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่พลขับและการขนส่ง) 40 อัตรา (ชาย)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จำนวน 300 อัตรา

ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 300 อัตรา

• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) (ชาย 150 อัตรา/หญิง 150 อัตรา)

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 50 อัตรา

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2560
(กลุ่มงานเทคนิค ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 50 อัตรา

• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กลุ่มงานเทคนิค ด้านวิทยาศาตร์) (ชาย/หญิง)

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 100 อัตรา

ประกาศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 100 อัตรา

• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (กลุ่มงานเทคนิค) (ชาย/หญิง)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : online

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

|ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

แสดงความคิดเห็น
Loading...