รู้ไหมว่า “กั๊กที่จอดรถริมถนน” ปรับ 1 หมื่น และคนแจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่งด้วย

กั๊กที่จอดรถริมถนน

รู้ไหมว่า “กั๊กที่จอดรถริมถนน” ปรับ 1 หมื่น และคนแจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่งด้วย

เราเห็นกันจนคุ้นตากันเลยเวลาคนเราเอาอะไรสักอย่างมากั้น ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ ราวกั้น และอื่น ๆ ที่มากั๊กที่เอาไว้ อาจจะจองไว้จอดรถตัวเอง จองไว้เพื่อจอดรถลูกค้า หรือกั้นไว้เพื่อไม่ให้มีรถมาจอดขวางหน้าบ้านตัวเอง โดยที่ไม่รู้เลยว่า กั๊กที่จอดรถริมถนน ทำแบบนี้ตามหลักกฎหมายแล้วมีความผิด แต่สังคมของเราก็ยืดหยุ่นให้กันได้ ว่ากั้นให้จอดได้บ้างแต่ก็ไม่ควรจะกั้นไว้เป็นของตัวเอง

กั๊กที่จอดรถริมถนน

สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือถนนเป็นพื้นที่สาธารณะ คุณจะมากั้น มาจอง เป็นของตัวเอง ไม่ได้!

ถนนเอาไว้ให้รถวิ่งและถนนบางเส้นก็มีจุดที่สามารถให้จอดรถชั่วคราวริมถนนได้ แต่มันไม่สามารถที่จะจองไว้เป็นที่จอดรถส่วนตัวได้ เพราะมีความผิดตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 19 ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วางหรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งตามมาตรา 57 ระบุผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

กั๊กที่จอดรถริมถนน

สามารถแจ้งเบาะแสได้ หากเจอที่ไหนหรือใครกั้นที่ริมถนนเอาไว้เป็นที่จอดรถใช้ส่วนตัว โดยแจ้งเบาะแสได้ที่เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลท้องที่นั้นๆ ได้เลย เพราะเขายังเข้าข่ายความผิดตามอาญามาตรา 385 ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่ถ้าจำเป็นก็ทำได้

กั๊กที่จอดรถริมถนน

มันไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนลืมคิดถึงไปคือมารยาทและจิตสำนึกที่มีต่อสังคม เพราะการกระทำแบบนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น คิดแบบง่ายๆ เลยก็คือคุณจะแย่งเลนถนนไปแล้วทำให้รถติด รถบนถนนขับลำบากมากขึ้น ใครมาจอดประจำ มาตั้งอะไรกันไว้ยังไงก็ผิด

เพราะถนนก็คือถนน ผิดตามกฎหมายอาญา หมวดลหุโทษ มาตรา 397 ซึ่งระบุไว้ว่าผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นที่การรั ง แ ก หรือ ข่ ม เ ห ง ผู้อื่น หรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษ จำ คุ กไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลเพื่อดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่ว่า เจ้าของบ้านต้องแจ้งเรื่องไว้เป็นหลักฐานว่า ได้มีการกระทำดังกล่าวอยู่เป็นประจำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆจงใจทำให้เดือดร้อน แต่หากเจ้าของบ้านพบว่า จอดขวางอยู่เป็นประจำแต่ไม่มีการแจ้งเรื่องเป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่ก็คงไม่อาจดำเนินการให้ได้  แต่ก็ให้รอบคอบไว้สักหน่อยนะ อะไรควรไม่ควรก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้ว

กั๊กที่จอดรถริมถนน

หากกฎไม่เป็นกฎแล้วคนในสังคมจะอยู่กันได้อย่างไร แต่ด้วยความเป็นมนุษย์บางอย่างมันก็ยืดหยุ่นกันได้ ไม่ได้จะต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่จอดรถที่ทุกวันนี้หายากกว่าเงินเสียอีก ก็แบ่งๆ กันใช้พื้นที่สาธารณะได้แต่ว่าก็ควรมีจิตสำนึกถึงคนอื่นด้วยว่าเราจะจองเอามาเป็นของเราคนเดียวไม่ได้นะ เท่านี้มันก็จะไม่มีปัญหาแล้ว แต่ว่าถ้าหากกั้นแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เขาจะจับเขาก็มีสิทธิ์นะ ระวัง ๆ ไว้หน่อยก็ดี

แสดงความคิดเห็น