ใครหนี้สินค้างเยอะ ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ให้สะสมเหรียญ10บาท ห่อผ้าขาวไว้

675
ทำบุญกับคนไม่ขึ้น

ใครหนี้สินค้างเยอะ ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ให้สะสมเหรียญ10บาท ห่อผ้าขาวไว้

ปัญหาการเงินนั้นแก้ยากแต่มันก็แก้ได้นะ มีหลายช่องทางเลยที่ช่วยให้ทุกคนหายจนได้ และวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับง่ายๆ ในการเสริมด ว งในด้านการเงิน เอาล่ะมาเสริมบารมี เสริมด ว งการเงินให้ช่วยทำมาหากินคล่อง เงินไหลมาเทมา หนี้สินหมดเร็ว ด้วยการสะสมเหรียญ 10 กัน

เชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าการสะสมเหรียญ 10 บาทนั้นมันจะหายจนอย่างไร หากจะคิดแบบง่าย ๆ คือเราก็ออมไปเรื่อย ๆ วันหนึ่งจาก 10 บาท ก็กลายเป็นเงินเยอะขึ้นได้เหมือนกัน แต่ว่าในเรื่องนี้ไม่ใช่การออมแบบนั้น แต่จะให้เก็บสะสมไปจนครบ 120 เหรียญ แล้วทำตามขั้นตอนนี้

1 เอาเหรียญ 10 บาทที่สะสมครบ 120 เหรียญ ห่อด้วยผ้าขาวสะอาด จะเป็นผ้าอะไรก็ได้

2 นำเงินจำนวนนี้ไปถวายเพื่อชำระหนี้สงฆ์ หรือหยอดในตู้สำหรับชำระหนี้สงฆ์ก็ได้ หรืออีกอย่างคือนำไปช่วยคนย า กไ ร้ คนย า ก จ นกว่าเรา คนที่เขาขาดแคลน

3 หากเลือกเอาไปชำระหนี้สงฆ์ก่อนถวายก็ให้กราบพระประธานในโบสถ์แล้วให้อารธนาศีลดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทนี้

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณ

นะสหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต

วิสุง วิสุง รักขะนัต ถายะ ติสะระเณนะ สะหะ

ปัญจะ สีลานิย า จามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง

วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณ นะสะหะ ปัญจะ

สีลานิ ย าจา มะ  ลัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หลังจากสวดจบแล้วก็ให้กล่าวคำกล่าวดังนี้

หากข้าพเจ้านั้นจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินคุณบิดา มารดา ครูบา อาจารย์ พ ร ะพุทธ พ ร ะธรรม พ ร ะ ส ง ฆ์ พ ร ะ อ ร หั นต์ทุก พ ร ะองค์ พ ร ะอ ริ ย ะ ส งฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศ ทุกทาง รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร และสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆ โดยตั้งใจก็ดี หรือ ไม่ตั้งใจก็ดี รับรู้ก็ดี ไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า ได้โปรด อโ ห สิ ก ร ร ม ให้แก้ข้าพเจ้าด้วย

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมรับสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตา ให้อภัย แก่ตัวข้าพเจ้าด้วย หากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าของ หรือสิ่งใดติดตัวมา ขอขมาลาโ ท ษ ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำส า บ า นที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างมีอิสระซึ่งกันและกัน

ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาล จนถึงปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดทั้งบริวารที่เกี่ยวข้อง จงมีความสุข ความเจริญ ทั้งหาย และ ใจ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภยศ สรรเสริญ สติปัญญา บารมี ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โ ร ค ภั ยใด ๆ ขอให้หายไปสิ้น ขอให้ข้าพเจ้านั้นมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด

เหตุผลที่จะต้องสะสมเหรีญ 10 บาท ให้ครบ 120 เหรียญนั้นก็เพราะว่า 1 เหรียญ 10 นั้นแทนจิตของเรา จิ ต ม นุ ษ ย์ มี 121 ดังนั้นเลยต้องเป็น 120 เหรียญนั่นเอง หลังจากที่ได้นำเงินไปทำบุญชำระหนี้สงฆ์แล้ว ก็จะส่งผลให้หน้าที่การงานดี การเงินดี มีโอกาสดี ๆ เข้ามา

สิ่งสำคัญกว่านี้คือความตั้งใจที่จะหาช่องทางในการทำกิน หนี้สินเยอะก็จริงแต่ถ้าตั้งใจหาเงินมาอยากใช้หนี้ให้หมดด้วยลำแข้งของตนเอง เชื่อมั่นแบบนั้นยังไงคุณก็ต้องทำได้จริง ๆ แน่นอน พร้อมกับเป็นคนดี มีเมตตา รู้จักให้ ใจดีไม่เบียดเบียนใคร เท่านี้บารมีก็สูง หนุนโชคให้เข้ามาหาคุณได้แล้ว และที่สำคัญอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตแม้แต่วินาทีเดียวเด็ดขาด

แสดงความคิดเห็น