จำไว้นะ ตื่นตอนไหน นอนตอนไหน เวลาไหนควรทำอะไร

561
เวลานอนที่ถูกต้อง

จำไว้นะ ตื่นตอนไหน นอนตอนไหน เวลาไหนควรทำอะไร

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรง เวลานอน เวลาตื่น ก็สำคัญเช่นกันนะ เราทุกคนควรจะได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเสมอ เอาล่ะลองมาดูกันว่าเวลา 24 ชั่วโมงนั้นเราควรนอนเวลาไหน ตื่นเวลาไหน เวลาไหนควรจะทำอะไรกับร่างกายบ้าง จะได้พักได้ถูกเวลา

เวลา 01.00 – 03.00 จะยังเป็นเวลาที่หลับอยู่ควรหลับสนิทอีกด้วยนะ เนื่องจากเป็นเวลาที่ตั บทำงานจะมีการ ห ลั่ ง มี ล า โ ท นิ น ไปขจัดสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกไป หากใครยังไม่นอนเวลานี้ตั บจะยิ่งทำงานหนัก แถมกระเพาะปล่อยน้ำย่ อ ยออกมาทำให้ไม่สามารถจัดการสิ่ ง ต ก ค้ า งได้ดี

เวลา 03.00 – 05.00น. ควรจะตื่นได้แล้วในเวลานี้ จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ เพราะว่าเป็นเวลาที่ป อ ดพร้อมจะทำงานได้ดี ร่างกายจะได้ตื่นตัวพร้อมสำหรับการทำงาน

เวลา 05.00 – 07.00น. พยายามขั บ ถ่ า ยในช่วงเวลานี้จะดีมาก เพราะเป็นเวลาการทำงานของลำ ไ ส้ ใ ห ญ่ หากถ่ายยากก็ดื่มน้ำอุ่น ๆ สัก 2 แก้ว จะช่วยได้

เวลา 07.00 – 09.00น. เป็นเวลาของอาหารเช้า ร่างกายต้องการพลังงาน ทำให้ก ร ะ เ พ า ะ อ า ห า ร แข็งแรง

เวลา 09.00 – 11.00น. ม้า ม จะเริ่มทำงานในการควบคุมไขมัน สร้างน้ำเ ห ลื อ ง ควบคุมเ ม็ ด เ ลื o ด หากนอนในช่วงนี้ร่างกายจะอ่อนแอนะ ฉะนั้นอย่านอนตอนนี้

เวลา 11.00 – 13.00น.  ไม่ควรทำงานที่เครียด งานหนัก พยายามอย่าตื่นเต้น ตกใจ เพราะเ สี่ ย ง หั วใ จ ว า ยได้เลย เนื่องจากเป็นเวลาที่หัวใจทำงานหนัก จะต้องผ่อนคลายอารมณ์ในเวลานี้ และอย่าลืมมื้อเที่ยงด้วยนะ

เวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นเวลาที่ไม่ควรทานอาหารเลยนะ ของทานเล่นด้วย เพราะว่าลำ ไ ส้ เ ล็ กกำลังทำงานในการดูดซึมสารอาหาร และซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

เวลา 15.00 – 17.00 น. หากมีเวลาก็ออกกำลังกายหน่อยก็ดีนะ จะเข้าฟิสเนสหรือกลางแจ้งก็ได้ เพราะว่าเป็นช่วงที่เหมาะแก่การออกกำลังกาย เป็นเวลาทำงานของก ร ะ เ พ า ะ ปั ส ส า ว ะ ทำให้ความจำธั ย ร อ ย ด์ ระบบ อ วั ย ว ะ สื บ พั น ธุ์ ทำงานดี

เวลา 17.00 – 19.00 น. เวลานี้ใครนั่งสัปหงดบ่อย ๆ แปลว่าไ ตของคุณทำงานผิดปกติแล้วนะ ควรทำใจให้สงบ ๆ ไม่เครียด หรืออาจเป็นโ ร ค  ไต เลย นะ คนที่เป็นโ ร คนี้จะป ว ดหลัง ป ว ดเอว ป ว ดตามที่ต่าง ๆ ง่าย การอาบน้ำเย็นยามเช้า อาบน้ำอุ่นยามเย็นจะช่วยได้

เวลา 19.00 – 21.00 น. นั่งสมาธิหน่อยก็ยังดีนะ เวลานี้เ ยื่ อ หุ้ ม หั วใ จ ทำงาน หากดูแลตัวเองไม่ดีเสี่ยงเป็นโร ค หั ว ใ จ โ ต ได้เลยนะ งดการเจอเรื่องตื่นเต้นตกใจในเวลานี้

เวลา 21.00 – 23.00 น. ควรจะนอนได้แล้วในช่วงเวลานี้ และอย่าลืมเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องลุกในตอนดึก

เวลา 23.00 – 01.00 น. เป็นเวลาของถุ ง น้ำ ดีทำงาน เป็นถุงสำรองเก็บน้ำ ย่ อ ยออกจากตั บ

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับแต่ละช่วงเวลานั้นก็มีช่วงที่ร่างกายจะต้องพักผ่อน และบางช่วงไม่ไม่เหมาะแก่การนอนนะ หากอ่านและทำได้ตามข้อแนะนำข้างต้นนี้ จะทำให้สุขภาพ ร่ า ง ก า ยแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลย

เรียบเรียงโดย Naykhaotom

แสดงความคิดเห็น