อย่าดูถูกตัวเอง ด้วยการทุ่มเทกับ คนที่ไม่เห็นค่าเรา

517
อย่าดูถูกตัวเอง

อย่าดูถูกตัวเอง ด้วยการทุ่มเทกับ คนที่ไม่เห็นค่าเรา

การดูถูกตัวเอง คือการกระทำที่ทำให้คุณมีสภาพการที่แย่ลงกว่าเดิม เพราะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้รักตนเอง ล งโ ท ษตนเอง และดูถูกตนเอง ความสำเร็จต่างๆ ก็จะห่างไกลออกไปทุกที เมื่อคุณคิดใน แ ง่ ล บกับตนเอง จะขาดซึ่งสติยั้งคิดในการพิจารณาบ่อเกิดของปัญหา

มันยิ่งทำให้ปัญหา เ ล ว ร้ า ยลง

เมื่อปัญหาชีวิตเดิมไม่ได้แก้ไข

เมื่อมีปัญหาใหม่เข้ามาทำให้เกิดความไม่มั่นใจท้อแท้เสียก่อนแล้ว

ทำให้ปัญหาเดิมไม่ได้แก้ไข ปัญหาใหม่ก็เตรียมก่อตัว

ปัญหายิ่งพอกพูนจน ย า กที่จะแก้ไข

อันเป็นการสร้างปมด้อยให้ตนเองไปโดยปริ ย า ย

การดูถูกตนเอง กล่าวโทษตนเอง ดุด่าตนเอง

เมื่อทำบ่อยครั้งเข้า จะทำให้ร่างกายและจิตของคุณ

บันทึกความล้มเหลว ความท้อแท้ของคุณไว้

จิ ตและ ส ม อ ง ของคุณไม่ได้แยกแยะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่กับตัวคุณเอง

ไม่ว่าจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบ

จิตกับ ส ม อ ง ของคุณจะสนับสนุนความคิดนั้

ให้เกิดเป็นความจริง ยิ่งคุณคิด ดู ถู ก กล่าวโ ท ษตนเองซ้ำๆ

จะยิ่งเป็นการตอกย้ำให้คุณขาดความมั่นใจ

เมื่อจะทำอะไรใหม่ๆ ก็จะท้อแท้ไปเสียก่อนแล้วทั้งๆ

ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำ ณ ตอนนี้ก็คือ

เลิกดูถูกตนเอง จงคิดว่าคุณนั่นแหละเจ๋ง และแน่จริง

ยัดเยียดความรักให้คนที่ไม่ต้องการ คือ การดูถูกตัวเอง

อย่าดูถูกตัวเอง

ตามง้อคนที่ไม่แคร์เรา คือ การดูถูกตัวเอง

ยอมเสียความเป็นตัวเอง เพื่อให้เขาชอบ คือ การดูถูกตัวเอง

ยอม เ จ็ บ ป ว ด ซ้ำ แล้วซ้ำเล่า คือ การดูถูกตัวเอง

ทุ่มเทให้คนที่ไม่เห็นค่าเรา คือ การดูถูกตัวเอง

เหนี่ยวรั้งคนที่อ ย า กไป คือ การดูถูกตัวเอง

เลือกคนที่ไม่ดีพอ คือ ก า ร ดูถูกตัวเอง

อย่า รัก ใครบางคน ถ้ามัน คือ การ ดูถูกตัวเอง

เพราะเขาก็จะ ดูถูก และไม่เห็นค่าเราเช่นกัน

การดูถูกและ ทำ ร้ า ย ตนเอง มีแต่จะทำให้คุณแย่ลง

จงรักตนเอง แล้วโลกนี้จะเป็นของคุณ

แสดงความคิดเห็น