รู้ดีแค่ไหน ก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น 

1559
เรื่องของคนอื่น

รู้ดีแค่ไหน ก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น

หลายคนคงเคยเจอ คนประเภทไม่ได้ถามแต่ชอบออกความเห็น

อยากบอกว่า ก่อนออกความคิดเห็น

หรือตำ ห นิ ใคร ให้ถามตัวเองก่อนว่า รู้จริงแค่ไหน

ถึงต้องไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่น

บางคน ห ล ง ตั ว เ อ ง คิดว่าผ่านโลกมาเยอะ

จึงต้องเก่ง ต้องรู้ทุกเรื่องให้ได้

ใครมีปัญหารีบ เ ส น อ ห น้ า

ทำตัวเป็น ผู้ พิ พ า ก ษ า ตัดสิน

ว่าคนนั้น ผิ ด ค น นี้ ถู ก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครถาม

ทุกคนล้วนมีเหตุผลส่วนตัว

ถ้าเราไม่ได้อยู่ ณ จุดนั้น ยิ่งไม่ควรพูดเยอะ

บางทีตัวเองยังไ ม่ ร อ ด

แต่ดันไปหาทางออกให้เรื่อง ช า ว บ้ า น

จะให้คำปรึกษา ต้องแน่ใจว่าเขาอยากฟัง

ไม่ใช่ไปวุ่นวายเรื่องคนอื่น เพราะแค่อยากรู้อยากเห็น

ยุ่งเรื่องชาวบ้าน โดยที่ไม่มีใครต้องการ

เขาอาจไม่มองเลยว่า เ ก่ ง

แต่จะมองว่า เ ผื อ ก มากกว่า

รู้แต่ไม่ทำ มีค่าเท่ากับไม่รู้

คอยพร่ำสอนคนอื่นไปเรื่อยเปื่อย

แต่ตัวเองยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

บอกคนอื่นให้ทำตามอย่างโน้นอย่างนี้

แล้วจะดีแต่ตัวเองกลับทำตรงกันข้าม

เราก็ไม่อยาก ใ จ ร้ า ย

บางครั้งก็อยากพูดออกไปตรงๆ บ้าง แต่เรายังเกรงใจคุณอยู่

ถ้าอยากให้ใครทำตาม จงทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่าง

เพราะการกระทำ นั้นเป็นแบบอย่างที่ดีและชัดเจน มากกว่าคำพูด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : gangbeauty

แสดงความคิดเห็น