ไม่ต้องลางาน ปัจจุบันกรมขนส่งฯ เปิดให้สอบใบขับขี่วันเสาร์ – อาทิตย์ ได้แล้ว

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์

ไม่ต้องลางาน ปัจจุบันกรมขนส่งฯ เปิดให้สอบใบขับขี่วันเสาร์ – อาทิตย์ ได้แล้ว

พูดถึงเรื่องการไป สอบใบขับขี่ หลายคนก็ลำบากทีเดียว เพราะหาวันลางานไปไม่ได้ และปัจจุบันต้องสอบ 2 วัน ด้วยจะต้องทำการลางานนัดวัน จองคิว บางที่ก็นานเป็นเดือนกว่าจะได้สอบ เพราะกรมขนส่งฯเปิดสอบเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น แต่ตอนนี้ไม่ยากแล้วเพราะ “เสาร์ – อาทิตย์” วันหยุดก็มาสอบได้เหมือนกัน แบบนี้ก็ไม่ต้องทำเรื่องลางาน ขาดเรียนเพื่อสอบใบขับขี่แล้ว

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์

การเปิดสอบใบขับขี่ในวันเสาร์ – อาทิตย์ นี้ช่วยแก้ปัญหาคนลางานมาไม่ได้เยอะเลย เพิ่มความสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในแต่ละเดือนเลย เป็นการสอบแบบอบรมในวันเสาร์และเข้าใบภาคปฏิบัติในวันอาทิตย์เลยนั่นเอง

สามารถไปทำการขอสอบได้ทั้งใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งในโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานเอกชนด้วย อาจจะต้องรีบจองคิวสักหน่อยเพราะวันหยุดของใครๆ ก็มักจะทำให้เป็นเสาร์ – อาทิตย์ คนจะเยอะเป็นพิเศษ และฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรจัดประจำทุกเดือน ซึ่งรุ่นที่เปิดรับต่อไปในนี้จะเป็นรอบ 24 – 25 มีนาคม นี้รีบจองคิวกันเลยนะ

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการตามขั้นตอนในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามมาตราฐานใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมการขับรถอย่างปลอดภัย โดยเพิ่มจำนวนข้อสอบเป็น 50 ข้อ โดยผู้สอบต้องผ่านเกณท์ร้อยละ 90 เพื่อเป็นการยกระดับของผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่กรมการขนส่งทางบก ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

– วันเสาร์ จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ตามหลักสูตรอบรม

– วันอาทิตย์ ทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบ

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์

โครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2562 มีกำหนดจัดอบรมทั้งสิ้น 12 รุ่น โดยแต่ละรุ่นใช้เวลาอบรมและทดสอบทั้งสิ้นรวม 2 วัน โดยวันเสาร์เป็นหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกและเข้ารับการสอบข้อเขียน E-exam และวันอาทิตย์เป็นการทดสอบขับรถในสนามขับรถ โดยใช้ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตในวันราชการปกติ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย ยื่นใบสมัครล่วงหน้าที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ในกรณีที่ผ่านการอบรมและทดสอบจนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท ตามระเบียบของทางราชการ

ตารางอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เดือนมกราคม-กันยายน 2562

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพียงแห่งเดียว สนใจศึกษารายละเอียดและตารางอบรมเพิ่มเติมที่ dlt.go.th และสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ่นนั้นๆ

ส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แนะให้คนที่มาสอบใบขับขี่ ผ่านการอบรม และนำใบผ่านการอบรม มายื่นเพื่อสอบ ขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถ

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์

ปัจจุบันนี้มีหลายคนใช้รถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่แพง หากเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ขึ้นในบางกรณีประกันภัยก็ไม่คุ้มครองด้วยนะ ไปทำใบขับขี่เอาไว้อุ่นใจมากกว่าเยอะ การสอบไม่ยากข้อสอบเองก็ไม่ยากสามารถหาอ่านได้ตามอินเตอร์เน็ตเลย สอบภาคปฏิบัติก็ไม่ยากหากคุณขับรถเก่งแล้วยังไงก็ผ่าน และเมื่อได้ใบขับขี่มาแล้วก็ขับให้ดี ไม่ประมาท เพื่อให้เกิดมิตรภาพบนท้องถนนขึ้น และถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

เรียบเรียงโดย : Naykhaotom

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

แสดงความคิดเห็น