ไส้เดือนคอนโด สร้างรายได้ ทางเลือกใหม่สำหรับการเลี้ยงไส้เดือน

0
26
การเลี้ยงไส้เดือนคอนโด
Loading...

อาชีพการเลี้ยงไส้เดือนนับวันยิ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะไส้เดือนเลี้ยงง่าย การจัดการไม่ยุ่งยาก ขายก็ได้ราคาดี แต่เกษตรกรบางท่านอาจจะติดปัญหาเรื่องสถานที่เพราะต้องใช้พื้นที่พอสมควรในการเลี้ยงไส้เดือน จึงได้คิดประยุกต์การเลี้ยงไส้เดือนในชั้นพลาสติก หรือที่เขาเรียกว่า ไส้เดือนคอนโด การเลี้ยงไส้เดือนบนคอนโด ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการเลี้ยงไส้เดือนที่มีพื้นที่จำกัด แต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงอย่างงามไม่แพ้การเลี้ยงในโรงเรือน  การเลี้ยงไส้เดือนดอนโด(ชั้นพลาสติก) นั้นก่อนอื่นเราจะต้องสร้างคอนโดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของไส้เดือนก่อนและจะต้องเตรียมหาอาหารไว้สำหรับการเลี้ยงด้วย

เลี้ยงไส้เดือนคอนโด

เตรียมวัสดุ – อุปกรณ์

  1. ชั้นพลาสติกขนาดตามที่ต้องการ
  2. ขี้เลื่อย จำนวน 2 ปี๊บ
  3. ฟางแห้ง จำนวน 1 กระสอบ
  4. น้ำสะอาดพอประมาณ

พันธุ์ไส้เดือนที่เลี้ยง

1. ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ คลอเรอร์ ลักษณะเป็นไส้เดือนตัวใหญ่ ลำตัวออกสีน้ำเงิน


ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ คลอเรอร์

2.  ไส้เดือนพันธุ์อาร์เชน่า ลักษณะเป็นไส้เดือนตัวเล็ก สีแดง

ไส้เดือนพันธุ์อาร์เชน่า

 

วิธีการเลี้ยง

1. นำชั้นพลาสติกขนาดและจำนวนตามต้องการมาทำการเจาะรูด้านล่างกล่องพลาสติกทุกชั้นนับจากบนลงมาเพื่อให้น้ำมูลไส้เดือนไหลลงมาชั้นล่างสุด (โดยชั้นล่างสุดไม่ต้องเจาะ)

ไส้เดือนคอนโด

2. นำฟางกับขี้เลื่อยมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ค่อยราดน้ำใส่จนได้ความชื้นที่เหมาะสม เรียกว่า เป็นที่อยู่ สำหรับไส้เดือน

Loading...

3. เมื่อผสมที่อยู่ไส้เดือนเสร็จแล้ว นำไปบรรจุลงในชั้นพลาสติกที่เตรียมไว้ ความสูงประมาณครึ่งหนึ่งของชั้นพลาสติก และชั้นพลาสติกต้องมีการเจาะรูด้านล่างของชั้นเพื่อใช้ระบายน้ำมูลไส้เดือนให้ตกลงมาที่ชั้นล่างสุด เช่น ใช้ชั้นพลาสติกแบบ 5 ชั้น ต้องเจาะรูด้านล่างกล่องพลาสติกตั้งแต่ชั้นที่ 1-4 เพื่อให้น้ำมูลไส้เดือนตกลงมาชั้นล่างสุด โดยนับจากด้างบนลงด้านล่าง

4. เมื่อบรรจุที่อยู่ไส้เดือนใส่ชั้นพลาสติกแล้ว ทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน แล้วจึงนำไส้เดือนลงเลี้ยงเฉลี่ยชั้นละ 500 ตัว

5. ให้อาหารไส้เดือน เป็นจำพวกเศษผัก เศษผลไม้สด หรือลังกระดาษชุบน้ำ โดยให้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 การเลี้ยงไส้เดือนคอนโด

6. เลี้ยงต่อเนื่องจนไส้เดือนอายุประมาณ 2 เดือน จะเริ่มเป็นหนุ่มสาว จะสังเกตเห็นถุงเก็บน้ำเชื้อสีขาว(ไคเทอรั่ม)บริเวณรอบคอ พร้อมที่จะวางไข่ จากนั้นจะเริ่มสังเกตเห็นไข่ไส้เดือนเกาะกันเป็นกลุ่มๆ มีลักษณะเหมือนเม็ดแมงลัก ออกสีน้ำตาล สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน หลังจากเห็นไข่ไส้เดือน 20 วัน จะเริ่มเห็นลูกไส้เดือนตัวเล็กแรกเกิดจะมีลักษณะเหมือนเส้นด้ายสีขาว หลังจากนั้นอีก 7 วัน จะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลแดง ช่วงนี้ก็สามารถคัดแยกไส้เดือนแม่พันธุ์ออกทั้งหมด เหลือไว้แต่ลูกไส้เดือนเลี้ยงต่อไปตามปกติ ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน คือ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณธงชัย ก้อนทอง นอกจากนั้นการเลี้ยงไส้เดือนก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก ลดการฝั่งกลบขยะด้านการเกษตร ผลิตปุ๋ยหมักจากไส้เดือนและน้ำสกัดชีวภาพใช้ในการเกษตรอินทรีย์ ด้านอาหารสัตว์ ใช้เป็นอาหารโปรตีนทั้งในรูปไส้เดือนเป็นและผง

ลูกไส้เดือนตัวเล็กแรกเกิดจะมีลักษณะเหมือนเส้นด้ายสีขาว

ไส้เดือนคอนโด

ไส้เดือนคอนโด

การผลิตปุ๋ยและการเก็บปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ย

ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะอยู่บริเวณด้านบนของที่อยู่ไส้เดือน มีลักษณะเป็นขุยดินร่วน การเก็บปุ๋ยมูลไส้เดือนจำต้องเก็บโดยการใช้มือโกยผิวดินด้านบนของที่อยู่ไส้เดือนออกมาใส่ภาชนะ จากนั้นจึงนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปกองตากแดด โดยคัดเอาตัวไส้เดือนออกจากกองปุ๋ยให้หมด ตากแดดไว้ประมาณ 30-40 นาที ให้นำเข้าไปผึ่งในที่ร่มอีกประมาณ 30 นาที เพื่อไม่ให้ปุ๋ยแห้งจนเกินไป เพียงเท่านี้ก็สามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้ไปบรรจุกระสอบเพื่อจำหน่ายได้แล้ว  โดยข้อดีของปุ๋ยมูลไส้เดือน จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากถึง 95%

 การเลี้ยงไส้เดือนคอนโด

การสร้างมูลค้าเพิ่มทางการตลาด

หลังจากผึ่งมูลไส้เดือนจนแห้งได้ที่แล้ว ให้นำมูลไส้เดือนไปบรรจุกระสอบเพื่อจำหน่าย โดยจะสามารถจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 12 บาท หรือจะนำไปอัดเม็ดเป็น ปุ๋ยมูลไส้เดือนอัดเม็ด ก็จะสามารถจำหน่ายได้ในราคา กิโลกรัมละ 18 บาท แต่หากนำมาเข้าสู้กระบวนการร่อนด้วยเครื่องร่อนก็จะสามารถสร้างมูลค้าทางการตลาดได้ซึ่งหลังจากหารร่อนจะได้ผลิตภัณฑ์ คือ 1.ปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบหยาบ จำหน่ายราคา กิโลกรัมละ 12 บาท 2.ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่อนละเอียด จำหน่ายราคา กิโลกรัมละ 25 บาท (หน้าฟาร์ม) และ กิโลกรัมละ 30 บาท (แบบปลีก)

โดยสรุปแล้วการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจะได้ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบหยาบ จำหน่ายราคา กิโลกรัมละ 12 บาท

2. ปุ๋ยมูลไส้เดือนอัดเม็ด จำหน่ายราคา กิโลกรัมละ 18 บาท

3. ปุ๋ยมูลไส้เดือนอัดเม็ดบรรจุกระสอบ น้ำหนัก 40 กิโลกรัม จำหน่ายราคา กระสอบละ 450 บาท

4. ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่อนละเอียด จำหน่ายราคา กิโลกรัมละ 25 บาท(หน้าฟาร์ม) และ กิโลกรัมละ 30 บาท (แบบปลีก)

ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณธงชัย ก้อนทองถึงปีละ 200,000-300,000 บาท (เฉลี่ย/ปี)

 

การนำไปใช้

  • ปุ๋ยมูลไส้เดือน มีลักษณะเป็นอนุภาคละเอียด จึงสลายตัวตามกระบวนการทางชีวภาพ เกิดธาตุอาหารหลัก ธาตอาหารรองจุลธาตุได้รวดเร็วและง่ายต่อการดูดซึมผ่านรากพืช มีฮิวมัสและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดินและต้นพืช จึงใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณ ไม่มีปัญหาเรื่องรากไหม้และยังช่วยให้ดินไม่เสื่อมสภาพ และช่วยให้ดินร่วนซุย ใช้น้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง
  • สามารถใช้ได้กับ ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ประดับ ไม้กระถาง กล้วยไม้ สนามหญ้า พืชผักสวนครัวทุกชนิด ไม้ผลและนาข้าว
  • ใช้โรยโคนต้นไม้ในปริมาณ 200-300 กรัม ต่อต้นทุก 7-15 วัน หลังใส่ควรพรมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ปุ๋ยจับตัวกัน แล้วจึงรดน้ำตามปกติ
  • สำหรับนาข้าว ใส่ช่วงเตรียมแปลงก่อนไถกลบ ประมาณ 30-50 กิโลกรัม/ไร่ จะสามารถช่วยปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์และร่วนซุย และป้องกันการเกิดโรค

เลี้ยงไส้เดือนแบบคอนโด ทางเลือกใหม่สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: เว็ตไซต์ rakbankerd

แสดงความคิดเห็น
Loading...