เปิดเส้นทางการสอบเข้าเป็น “ทหารหญิง” ทุกเหล่าทัพ ต้องเรียนจบด้านไหน เปิดรับเมื่อไหร่

ทหารหญิง

เปิดเส้นทางการสอบเข้าเป็น “ทหารหญิง” ทุกเหล่าทัพ ต้องเรียนจบด้านไหน เปิดรับเมื่อไหร่

หากพูดถึงทหารเราก็จะคิดถึงแต่ภาพผู้ชายสวมชุดลายพราง แต่รู้ไหมว่าผู้หญิงก็เป็นทหารได้เหมือนกัน สำหรับคุณผู้หญิงที่สนใจอยากจะเป็นทหารลองอ่านบทความนี้ให้จบจะได้เตรียมสอบทหารหญิงอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ การเป็นทหารนอกจากจะรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนแล้ว เป็นข้าราชการผู้มีเกียรติ มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอีกด้วย ทหารหญิง ประจำ 4 เหล่าทัพ มาอ่านรายละเอียดกันเลย

ทหารหญิง

วุฒิ ม. 3 ก็สมัครได้

โดยจะมีตำแหน่งที่เปิดรับสำหรับผู้ที่ใช้วุฒิ ม. 3 สมัครอยู่นะ อย่างไรก็ดีควรตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละเหล่าทัพลองดู เมื่อเปิดสอบแล้วก็มีการอบรมและติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ) ฉะนั้นแล้วเมื้อจะไม่ได้จบสูงมากมายก็สามารถเข้ามาทำงานเป็นทหารได้เหมือนกัน

วุฒิ ม.6 หรือ ปชว. หรือ ปวส. สมัครได้

การสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการทหารนั้นขนาดวุฒิ ม. 3 ยังทำได้แล้ววุฒิที่สูงขึ้นมากว่านี้ก็ต้องได้จริงไหม วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปชว. ก็สมัครสอบได้เหมือนกันนะ จะจบสายสามัญหรือสายอาชีพไม่มีข้อจำกัด โดยสามารถสอบโดยตรงกับแต่ละเหล่าทัพได้เลย หากสอบผ่านก็จะมีการเรียกติดยศเช่นกัน

วุฒิ ปริญญาตรี

เป็นวุฒิที่ไม่ต้องคิดเยอะอะไรแล้วจบมัธยมสมัครแล้ว ป.ตรี จะเหลืออะไรหากมีการเปิดสอบก็ให้รีบไปสมัครได้เลย แถมยังมีโอกาสที่จะสมัครในตำแหน่งที่สูงกว่าวุฒิ ม.ปลายอีกด้วยนะ เป็นการสอบโดยตรงกับแต่ละหน่วยทัพเลยแต่ผ่านก็จะมีการอบรมติดยศให้

สรุปแล้วจะจบอะไรมาตั้งแต่ ม. 3 ขึ้นไป เข้ามาสอบทหารหญิงได้เหมือนกัน ขอเพียงคุณมีความสามารถในหารสอบให้มันผ่านเท่านั้นก็พอแล้ว หากผ่านการสอบมาได้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะจะเป็นทหารหญิงและจากนั้นก็เข้ารับการอบรมพร้อมติดยศได้เลย

ทหารหญิง

ช่วงเวลาในการเปิดสอบทหารหญิงของแต่ละสนาม โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดแตกต่างกันออกไปดังนี้

– สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (มกราคม)

– สนามสอบพยาบาลเหล่าทัพ (มกราคม – มีนาคม )

– สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าแพทย์ (กุมภาพันธ์)

– สนามสอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พฤษภาคม)

– สนามสอบบุคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ (กรกฎาคม – สิงหาคม) เปิดรับแค่ครั้งเดียว

– สนามสอบย่อยต่าง ๆ ไม่มีการกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอน

กว่าจะเข้ามารับราชการทหารไม่ใช่ทุกคนจะเข้าได้ ต้องมีคุณสมบัติตามกำหนดและมีความสามารถในการสอบเข้ามา
การสอบเข้ามาเป็นทหารนั้นมันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก สำหรับสนามสอบของกองทัพอากาศจะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับข้าราชกาลปีละ 1 ครั้ง โดยคุณสมบัติคร่าว ๆ ของผู้สมัครคือ

– เพศ ชาย – หญิง

– ชั้นสัญญาบัตร อายุ 18 – 35 ปี

– ชั้นประทวน อายุ 18 – 30 ปี

– รับวุฒิ ม.6 – ป.ตรี

สนามสอบพยาบาลเหล่าทัพที่จะเปิดสอบในช่วง มกราคา – มีนาคม ของทุกปีนั้นจะเปิดโดยตรงของทั้ง 4 เหล่าทัพ

เลย โดยคุณสมบัติคร่าว ๆ ของผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นพยาบาลเหล่าทัพมีดังนี้

– จบ ม. 6 สายวิทธิ์ – คณิต เท่านั้น

– กองทัพบก (ทบ.) สตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี

– กองทัพเรือ (ทร.) สตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี

– กองทัพอากาศ (ทอ.) สตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี

– ตำรวจ (ตร.) รับ ชาย และ หญิง อายุ 16 – 25 ปี

สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าแพทย์ ที่จะเปิดสอบในช่วงเดือน กุมภาพันธุ์ของทุกปี จะคัดเลือกทั้งชายและหญิงเพื่อเข้ามาเรียนเป็นนายสิบเหล่าแพทย์ โดยคุณสมบัติคร่าว ๆ มีดังนี้

– เพศชาย จะเป็นทหารกองหนุนสังกัดเหล่าแพทย์ประจำการ 1 ปี ขึ้นไป หรือทหารหองหนุนเหล่าอื่น ๆ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเสนารักษ์

– วุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า

– อายุ 15 – 25 ปี

– บุคคลพลเรือนชาย นั้นต้องจบไม่ต่ำกว่า มัธยมปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถานับการศึกษาอื่น ๆ หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง อายุ 18 – 25 ปี

– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.

– ขนาดรอบอก ชาย ตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป

– เพศหญิง จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร 1 ปี หรือ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง อายุ 18 – 25 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

ทหารหญิง

สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าการเงินเปิดสอบช่วงมีนาคมของทุกปี ซึ่งเปิดรับทั้งชายและหญิง โดยคุณสมบัติคร่าว ๆ มีดังนี้

– เพศ ชาย/หญิง

– อายุ 18 – 30 ปี

– ชาย สูงไม่น้อยกว่า 16 ซม. รอบอก 76/79 ซม.

– หญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพาณิชยกรรมทุกสาขา

สำหรับสนามสอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดในช่วงเดือนพฤษภาคม สำหรับสนามนี้ไม่ได้เปิดรับประจำทุกปี ให้ติดตามข่าวสารการสมัครให้ดี สำหรับผู้ที่สนใจสอบจะต้องมีคุณสมบัติคร่าว ๆ ดังนี้

– เพศ ชาย/หญิง

– วุฒิ ม. 3 – ป.ตรี

– อายุ 18 – 35 ปี

– ในบางปีอาจจะเปิดรับเป็นพนักงานราชการแทน

สนามสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ที่นี่เป็นสนามสอบใหญ่และเปิดเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้นในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งผู้ที่สมัครเข้ามาได้จะมีคุณสมบัติคร่าว ๆ ดังนี้

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ 18 – 35 ปี

– วุฒิ ม.6 – ป.ตรี

สนามสอบย่อยต่าง ๆ จะมีช่วงเวลาเปิดสอบไม่ค่อยแน่นอนและบางปีก็ไม่เปิดเลยด้วย ซึ่งหากมีการเปิดสอบเมื่อไหร่ก็จะประกาศออกมาอยากให้ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารให้ดี

– นักร้องนักแสดง สังกัดหน่วยบัญชาการ ส ง ค ร า ม พิเศษ ในปีที่ผ่านๆ มาก็มีเปิดรับสมัคร เพศหญิงเข้าเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติคร่าวๆ คือ เปิดรับสมัครวุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 – 25 ปี

– สห.หญิง มทบ.11 ก็เป็นอีกหนึ่งสนามของน้องๆ ที่รักในอาชีพ สห.หญิง มีที่เดียวในกองทัพบกที่รับสมัคร คุณสมบัติคร่าวๆ คือ รับสมัครวุฒิ ม.3 สูง 160 ขึ้นไป และอายุ 18 – 30 ปี

– นายสิบเสมียน ของกรมต่างๆ ก็มีเปิดรับสมัคร เช่น กรม ส ร ร พ า วุ ธ ทหารบก, กรมพลาธิการทหารบก, กรมกำลังพลทหารบก ฯลฯ คุณสมบัติคร่าวๆ คือ ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูง 150 ขึ้นไป อายุ 18 – 30 ปี (มีเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆ ทั้งปี)

ทหารหญิง

น้อง ๆ ที่สนใจอยากจะเป็นทหารก็ลองติดตามข่าวสารดูนะ อย่าพลาดเด็ดขาดเพราะในแต่ละสนามมีกำหนดของมันอยู่ถ้าหากสมัครสอบไม่ทันปีนี้ก็ต้องรอปีหน้าเลยนะ ซึ่งในบางสนามก็เปิดแค่รอบเดียวอีกด้วย และที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงรายละเอียดคร่าว ๆ เท่านั้น สามารถเข้าไปหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่

– กองบัญชาการกองทัพ ไ ท ย : – www.rtarf.mi.th

– กองทัพบก : atc-rta.thaijobjob.com

– กองทัพเรือ : rtnrecruitment.thaijobjob.com

– กองทัพอากาศ : rtafrecruitment.thaijobjob.com

อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะ สำหรับใครที่อยากจะเข้ารับข้าราชการทหารหากมองแล้วมีคุณสมับิตเหมาะอายุยังไม่เกินวุฒิการศึกษาได้ ก็อย่ามัวแต่กลัว อย่าลังเลเมื่อไหร่ที่สนามที่ต้องการสอบนั้นเปิดก็ให้รีบจัดการสอบได้เลย เพราะว่าโอกาสไม่ได้มีมาบ่อย ๆ นะ ขอให้ทุกคตั้งใจและสอบผ่านกันทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 2benews

แสดงความคิดเห็น