ตั้งแต่เรียนมา ยังไม่เคยรู้เลยว่า พู่ลูกเสือ มีประโยชน์อย่างไร มีไว้ทำไม?

357
พู่ลูกเสือ มีประโยชน์อย่างไร

ตั้งแต่เรียนมา ยังไม่เคยรู้เลยว่า พู่ลูกเสือ มีประโยชน์อย่างไร มีไว้ทำไม?

เชื่อว่าหลายคนที่เคยเรียนลูกเสือ อาจจะเคยสงสัยว่า พู่ลูกเสือ ที่เป็นขนๆผูกมัดติดกับถุงเท้านั้น มีไว้ทำไม? แล้วมันมีประโยชน์อย่างไร ซึ่งเฟสบุ๊คที่มีชื่อว่า ณัฏฐภัทร ภูวนารถ กังสดาลมณีชัย ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า…

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า… “Garter”

พู่ลูกเสือ มีประโยชน์อย่างไร

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ที่ ๓ กษัตริย์แห่งราชวงศ์แพลนทาเจเน็ต ของราชอาณาจักรอังกฤษระหว่างปี ค.ศ. ๑๓๒๗ ถึงปี ค.ศ. ๑๓๗๗  ผู้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์ (Order of the Garter) ราวปี ค.ศ. ๑๓๔๘

ในปี ค.ศ. ๑๓๔๔ ทรงมีแผนที่จะรื้อฟื้น “ระบบขุนนางโต๊ะกลม” ของพระเจ้าอาเทอร์ แต่ก็มิได้เกิดขึ้น แต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ที่มีเพียง ๒๔ สำรับ สำหรับพระราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น มีพื้นฐานมาจากตำนานโดยการใช้สัญลักษณ์วงกลมของการ์เตอร์

พู่ลูกเสือ มีประโยชน์อย่างไร

นักประวัติศาสตร์อังกฤษโพลิดอร์ เวอร์จิล (Polydore Vergil) กล่าวถึงที่มาว่า โจนแห่งเค้นท์ (Joan of Kent) เคานเทสแห่งซอลสบรี – พระสนมคนโปรดขณะนั้น ทำสายรัดถุงเท้า (Garter) หลุดลงมาโดยอุบัติเหตุที่งานเลี้ยงที่คาเลส์

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดจึงทรงช่วยแก้หน้าจากฝูงชนที่เยาะหยันโดยทรงผูกสายรัดรอบพระเพลาของพระองค์เอง

พู่ลูกเสือ มีประโยชน์อย่างไร

ต่อมาได้ทรงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์ ขึ้นเป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสูงสุดของอังกฤษ จึงให้มีรูปสายรัดถุงเท้าที่มีคำจารึกว่า “honi soit qui mal y pense” ความละอายใจจงเป็นของผู้คิดมิดี

พู่ลูกเสือ มีประโยชน์อย่างไร

การแต่งกายของผู้ชายที่เป็นขุนนางและอัศวิน ซึ่งถือว่า.. เป็นผู้ทรงเกียรติ ต้องใส่ถุงน่องยาวแบบผู้หญิงด้วย จึงต้องมีเชือกผูกกันถุงน่องรูด ผูกแล้วก็ทิ้งชายลงมาห้อยไว้เหมือนเป็นพู่ ที่จริงมันก็คือ ปลายเชือกไหม ที่เหลือแล้วมันแตกเกลียวมาเป็นพู่ๆ น่ะครับ

บี.-พี. ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกท่านเป็นขุนนางชั้นอัศวิน เครื่องแบบลูกเสือท่านจึงได้คิดให้ใช้ถุงเท้ายาว จึงต้องผูกเชือกกันถุงเท้ารูดลงมา คติถุงเท้ายาวนี่เพื่อให้ลูกเสือคำนึงถึงว่า…

พู่ลูกเสือ มีประโยชน์อย่างไร

“การเป็นลูกเสือ คือ การเป็นผู้มีเกียรติ”

ต่อมา เมื่อมีการผลิตถุงเท้าที่มีแถบยางยืดได้ Garter ก็กลายรูปไปด้วยวิธีผลิต ดังที่เห็นทุกวันนี้….

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ณัฏฐภัทร ภูวนารถ กังสดาลมณีชัย

แสดงความคิดเห็น