ชีวิตเปลี่ยน ปลูกผักแขยงขาย ไม่ต้องดูแลมากมาย รายรับวันละ 2,000 บาท

105
ปลูกผักแขยงขาย ไม่ต้องดูแลมากมาย

ชีวิตเปลี่ยน ปลูกผักแขยงขาย ไม่ต้องดูแลมากมาย รายรับวันละ 2,000 บาท

เรื่องปัญหาด้านภัยแล้งหรือในช่วงน้ำน้อยนั้น จะพบได้มากในทางภาคอีสาน ทำให้ชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่ไม่น้อยที่ที่ประสบปัญหาจึงต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือไม่ก็ต้องไปทำงานด้านอื่นๆ แทน แต่ในวันนี้เราจะพากันไปชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่ในตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีกันว่าพวกเขามีความเป็นอยู่อย่างไร สามารถรับมือกับปัญหาน้ำเพื่อทำการเกษตรได้อย่างไร ตามไปดู

ปลูกผักแขยงขาย ไม่ต้องดูแลมากมาย

ความคิดสำหรับคนเราที่คิดต่างนั้นไม่ใช้ว่าจะไม่ดีเสมอไปอย่างเช่น ที่เราจะแนะนำในวันนี้ การได้รับความรู้จากภาครัฐแล้วนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว หลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้วชาวบ้านในตำบลบุ่งหวายก็จะนำพืชผักสมุนไพรอย่างผักแขยง ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของเจ้าผักชนิดนี้คือใช้น้ำน้อยอายุสั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้ทำให้มีรายได้แบบวันต่อวัน

ปลูกผักแขยงขาย ไม่ต้องดูแลมากมาย

วิธีการก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านจะทำการรวมตัวกันทั้งการช่วยเหลือทั้งการปลูก การดูแล รวมไปถึงการจัดจำหน่ายซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเรียกว่าหลายหมื่นบาทต่อครัวเรือนเลยทีเดียว

ปลูกผักแขยงขาย ไม่ต้องดูแลมากมาย

เราได้พูดคุยกับคุณแพร  พรหมวิจิตร ซึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่ 14 ตำบลบุ่งหวาย ยึดอาชีพปลูกผักแขยงกับบัวบกเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมาแล้วถึง 10 ปี ได้ยอมรับว่า เมื่อก่อนต้องออกไปทำงานตามต่างจังหวัดแต่ว่ารายได้ที่ได้มาก็ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว จึงเลยหันมาปลูกผักที่ว่านี้

ปลูกผักแขยงขาย ไม่ต้องดูแลมากมาย

แรกเริ่มปลูกเพียงแค่ 2 ไร่เท่านั้น โดยจะเริ่มทำการปลูกในเดือนมีนาคม นำต้นกล้าที่ได้จากแปลงเพาะปลูกโดยมีเว้นระยะประมาณ 1 คืบแต่ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทำการปล่อยน้ำเข้าพื้นที่ประมาณ 1 นิ้ว เมื่อครบสัปดาห์จะหว่านปุ๋ยสูตร 16 16 16 ครั้งที่แรก และจะใส่ปุ๋ยครั้งที่สองเมื่อสังเกตว่าใบแดงนั้นมีสีเหลืองเรื่องที่ต้องระวังคือศัตรูพืชจะเป็นตัวบุ้งเพียงใส่ยาป้องกันจำนวน 1 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร

ปลูกผักแขยงขาย ไม่ต้องดูแลมากมาย

ผักแขยงถือได้ว่าเป็นผักที่แข็งแรง โดยหลังจากการปลูกประมาณ เดือนครึ่งก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วในหนึ่งกอให้เหลือประมาณ 4-5 ต้น เพื่อที่จะทำให้มีการขยายพันธุ์และเก็บเกี่ยวในรุ่นต่อไปอีก ครึ่งเดือน การจำหน่ายจะใส่ถุงถุงละ 100 กรัมขายในราคาถุงละ 50 – 60 บาท ซึ่งชาวบ้านตำบลบุ่งหวายหันมาปลูกผักแขยงกันรายครอบครัวสร้างรายได้ให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง

ปลูกผักแขยงขาย ไม่ต้องดูแลมากมาย

การเก็บเกี่ยวจะเริ่มประมาณเดือนเมษายนเรื่อยไป คุณแพรยังกล่าวต่อไปอีกว่านอกจากผักแขยงจะสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้ว ตนเองยังได้ปลูก บัวบก ซึ่งเป็นพืชที่เป็นพืชที่นิยมปลูกกันในพื้นที่และก็ยังสร้างรายได้ไม่แตกต่างจากผักแขยง คุณแพรกล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น