การใช้ชีวิต ในวัยทอง อย่างมีความสุข

การใช้ชีวิต ในวัยทอง อย่างมีความสุข

การใช้ชีวิต ในวัยทอง อย่างมีความสุข

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ตอนอายุได้ 74 ปี เขียน “ ช ร า ก ถ า”

น่าคิด หลักของการใช้ชีวิตในวัยทองอย่างมีความสุข

1. อาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองอย่างเป็นส่วนตัว และเป็นอิสระ

2. อย่าเปรียบตัวเองกับคนอื่น

3. ให้ฟังเสียงผู้อื่นแต่ให้ วิ เ ค ร า ะ ห์ และ ปฏิบัติตามที่คิดอย่างอิสระ

4. หาเพื่อนเพิ่มลองคบทุกวัย

5. ถือครองเงินฝากธนาคาร และทรัพย์ ไว้กับตัวเอง

6. อย่าไปยุ่งวุ่น ว า ย กับ ชี วิ ต ลู ก

7. อย่าเอา ค ว า ม ช ร า มาเป็นข้ออ้าง เพื่อ เ รี ย ก ร้ อ ง ความเคารพนับถือและ ค ว า ม ส น ใ จ

8. ให้สวดมนต์ แต่ อ ย่ า ร้อง ข อ จากพระ

9.  อย่าไปคาดหวังว่า ลูก เ ข า จะดูแลตอน แ ก่

10. ข้อสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบจากไปไหน

“S e c r e t   of old age” ๓๐ ข้อ สำหรับผู้เข้าสู่วัยทอง

1) อย่าเสียใจที่แก่

2)  อย่ากลัวความ แ ก่

3) รีบไปเที่ยวพักผ่อน ตามสถานที่ๆ อยากไป

4) รีบหาความสุขเมื่อยังมีความสามารถ

5) อย่ารอหาความสุขก่อนจะเสียดายภายหลัง

6) หาเวลาว่างๆ ไปเจอกับเพื่อนเก่าบ้าง

7) เมื่อจากไปแล้ว เงินที่เก็บไว้ในธนาคาร ก็เอาไปไม่ได้

8) สัง ส ร ร ค์ กับเขา เพราะเวลาเหลือน้อย

9) เมื่อยังมี ชี วิ ต อยู่จงใช้เงินหาความสุข

10) อยากกินอะไรที่ชอบก็กิน

11) หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

12) กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

13) การ เ จ็ บ ป่ ว ย เป็นเรื่องธรรมดา

14) อย่าวิตก ก ลั ว กับความ เ จ็ บ ป่ ว ย

15) รีบจัดการปัญหาต่างๆ เสียก่อน

16) ถ้าวิตกเรื่องแก่ เ จ็ บ m า ยแล้วมีความสุขก็ให้วิตกไปเถิด

17) ทุกคนต้องผ่านการเกิดแก่เ จ็ บ ด า ยเป็นธรรมดา

18) ปล่อยให้หมอดูแลสุขภาพ พ ร ะ เ จ้ า ดูแลชีวิต และตนเองดูแลอารมณ์

19) อย่ากังวลกับลูกหลาน พวกเขาช่วยตัวเองได้

20) สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น

21) สนใจดูแล คู่  ชี วิ ต ที่ ช ร า ด้วยกันให้มากขึ้น

22) เก็บเงินเกษียณไว้กับตัวเอง

23) พบเพื่อนเก่าให้บ่อยมากขึ้น เพราะเวลาเหลือน้อยลง

24) ยิ้มให้ตนเองและคนอื่นทุกวัน

25) ทำชีวิตให้มีความสุข

26) ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องให้ดังๆ ไปเลย

27) ความหวังสิ้นสุด ถ้าหยุดความเชื่อ

28) ความรักจะสิ้นสุด ถ้าหยุดใส่ใจ

29) ชีวิตจะ สิ้ น สุ ข ถ้าหยุดยิ้ม

30) มิตรภาพ จะสิ้นสุด ถ้าหยุดแบ่งปัน

ขอให้โชคดี มีอายุยั่งยืน

ขอบคุณแหล่งที่มา : รักยิ้ม

แสดงความคิดเห็น