การใช้ชีวิตในวัยทอง อย่างมีความสุข

209
การใช้ชีวิต ในวัยทอง อย่างมีความสุข

การใช้ชีวิตในวัยทอง อย่างมีความสุข

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ตอนอายุได้ 74 ปี เขียน “ ช ร า ก ถ า”

น่าคิด หลักของการใช้ชีวิตในวัยทองอย่างมีความสุข

1 อาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองอย่างเป็นส่วนตัว และเป็นอิสระ

2 อย่าเปรียบตัวเองกับคนอื่น

3 ให้ฟังเสียงผู้อื่นแต่ให้ วิ เ ค ร า ะ ห์ และ ปฏิบัติตามที่คิดอย่างอิสระ

4  หาเพื่อนเพิ่มลองคบทุกวัย

5  ถือครองเงินฝากธนาคาร และทรัพย์ ไว้กับตัวเอง

6 อย่าไปยุ่งวุ่น ว า ย กับ ชี วิ ต ลู ก

7 อย่าเอา ค ว า ม ช ร า มาเป็นข้ออ้าง เพื่อ เ รี ย ก ร้ อ ง ความเคารพนับถือและ ค ว า ม ส น ใ จ

8  ให้สวดมนต์ แต่ อ ย่ า ร้อง ข อ จากพระ

9  อย่าไปคาดหวังว่า ลูก เ ข า จะดูแลตอน แ ก่

10  ข้อสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบจากไปไหน

“S e c r e t   of old age” ๓๐ ข้อ สำหรับผู้เข้าสู่วัยทอง

1  อย่าเสียใจที่แก่

2  อย่ากลัวความ แ ก่

3 รีบไปเที่ยวพักผ่อน ตามสถานที่ๆ อยากไป

4 รีบหาความสุขเมื่อยังมีความสามารถ

5 อย่ารอหาความสุขก่อนจะเสียดายภายหลัง

6 หาเวลาว่างๆ ไปเจอกับเพื่อนเก่าบ้าง

7 เมื่อจากไปแล้ว เงินที่เก็บไว้ในธนาคาร ก็เอาไปไม่ได้

8 สัง ส ร ร ค์ กับเขา เพราะเวลาเหลือน้อย

9 เมื่อยังมี ชี วิ ต อยู่จงใช้เงินหาความสุข

10 อยากกินอะไรที่ชอบก็กิน

11  หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดี ต่ อ สุ ข ภาพ

12 กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

13  การ เ จ็ บ ป่ ว ย เป็นเรื่องธรรมดา

14  อย่าวิตก ก ลั ว กับความ เ จ็ บ ป่ ว ย

15 รีบจัดการปัญหาต่างๆ เสียก่อน

16 ถ้าวิ ต ก เรื่องแก่ เ จ็ บ m า ยแล้วมีความสุขก็ให้วิตกไปเถิด

17 ทุกคนต้องผ่านการเกิดแก่เ จ็ บ ด า ยเป็นธรรมดา

18 ปล่อยให้ห ม อ ดูแลสุขภาพ พ ร ะ เ จ้ า ดูแลชีวิต และตนเองดูแลอารมณ์

19  อย่ากังวลกับลูกหลาน พวกเขาช่วยตัวเองได้

20 สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น

21 สนใจดูแล คู่  ชี วิ ต ที่ ช ร า ด้วยกันให้มากขึ้น

22 เก็บเงินเกษียณไว้กับตัวเอง

23 พบเพื่อนเก่าให้บ่อยมากขึ้น เพราะเวลาเหลือน้อยลง

24 ยิ้มให้ตนเองและคนอื่นทุกวัน

25 ทำชีวิตให้มีความสุข

26 ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องให้ดังๆ ไปเลย

27 ความหวังสิ้นสุด ถ้าหยุดความเชื่อ

28 ความรักจะสิ้นสุด ถ้าหยุดใส่ใจ

29 ชีวิตจะ สิ้ น สุ ข ถ้าหยุดยิ้ม

30 มิตรภาพ จะสิ้นสุด ถ้าหยุดแบ่งปัน

ขอให้โชคดี มีอายุ ยั่ ง ยื น

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก รักยิ้ม

แสดงความคิดเห็น