วิธีทำบุญกับโรงพยาบาล ให้ได้บุญมาก อานิสงส์มหาศาล

วิธีทำบุญกับโรงพยาบาล ให้ได้บุญมาก

วิธีทำบุญกับโรงพยาบาล ให้ได้บุญมาก อานิสงส์มหาศาล

การทำบุญหลายคนอาจจะคิดถึงวัน แต่ความจริงแล้วเราสามารถเลือกทำบุญได้อย่างหลากหลาย เช่น การให้ทานช่วยเหลือคนยากไร้ ช่วยเหลือสัตว์ไม่มีที่อยู่ คนที่ไม่มีที่อยู่ ไถ่ ชี วิ ต สัตว์ บริจาคช่วยมูลนิธิต่างๆ บริจาคช่วยโรงพยาบาล เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นการทำบุญแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกทำแบบไหน สำหรับบทความนี้เรามาแนะนำว่า วิธีทำบุญกับโรงพยาบาล ได้อานิสงส์เยอะมากเลยนะ

วิธีทำบุญกับโรงพยาบาล ให้ได้บุญมาก

การทำบุญกับโรงพยาบาลนั้นอานิสงส์ยิ่งใหญ่มาก ในโรงพยาบาลนั้นมีคนเจ็บป่วยเยอะเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น รวมไปถึงบุคลากรในโรงพยาบาลด้วย วิธีจะทำบุญกับโรงพยาบาลมีอะไรบ้างดังนี้

1. การบริจาคเงิน

เป็นการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้จ่ายตามความจำเป็น ซึ่งจะให้น้อยมากแค่ไหนก็ตามกำลังเรา

2. ช่วยซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในโรงพยาบาล

ที่ขาดแคลนโดนเฉพาะโรงพยาบาลในภาครัฐ และโรงพยาบาลในเขตท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ซึ่งเครื่องมือบางตัวยังไม่มี ไม่จำเป็นจะต้องซื้ออะไรที่แพงหรือใหญ่มากก็ซื้อเป็นถังอ็อกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์กู้ชีพ หรืออื่น ๆ ตามสมควร

วิธีทำบุญกับโรงพยาบาล ให้ได้บุญมาก

3. การบริจาคเพื่อสร้างอาคารหรือสมทบทุนสร้าง

ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วคนละเล็กละน้อยก็จะได้เงินก้อนใหญ่เพียงพอต่อการสร้างอาคารของโรงพยาบาลแล้ว เราจะเห็นว่าตามอาคารต่าง ๆ นั้นจะมีรายนามของผู้บริจาคอยู่เป็นจำนวนมาก

4. มอบทุนการศึกษากับคนในชุมชน

เป็นการส่งเสริมให้มีบุคลากรที่เกี่ยวกับงานสาธารณะสุข และโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น พยาบาล ทันตภิบาล เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เป็นต้น ซึ่งก็ต้องบอกว่าขาดอีกเยอะมาก และสายวิชาชีพแบบนี้จบมามีงานทำแน่นอนเพราะว่าเป็นที่ขาดคนอย่างมาก และพอส่งเรียนจบแล้วก็ให้กลับไปทำงานที่ต้นสังกัด

วิธีทำบุญกับโรงพยาบาล ให้ได้บุญมาก

5. บริจา ค ร่ า ง ก า ย

เราสามารถบริจาค ร่างกายได้ทุกส่วน เพราะเมื่อถึงวันที่เราสูญสิ้นไปแล้ว ส่วนต่างๆ ในร่างกายอาจจะยังเป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นได้มีชีวิตที่สวยงามบนโลกนี้ต่อไปได้ อาจจะเลือกบริจาคเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น ตา หัวใจ ไต เป็นต้น

6. บริจาค เ ลื อ ด

การบริจาค เ ลื อ ด สามารถทำได้โดยไม่ต้องรอให้ใครรับบริจาคก็ได้ เพราะว่าสามารถเก็บเอาไว้เป็น เ ลื อ ด สำรองได้และในประเทศไทยเรายังขาด เ ลื อ ด สำรองอีกมาก ขาดหลายกรุ๊ปไม่มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของโรงพยาบาล วิธีนี้ก็ทำได้และเป็นอานิสงส์ยิ่งนัก

7. เป็นอาสาสมัครจิตอาสา

ซึ่งทุกวันนี้เรามีคนสมัครเป็นอาสาสมัครมาช่วยทำงานแบบจิตอาสา โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ หรือได้แต่ก็เพียงเล็กน้อย ในโรงพยาบาลจำนวนมาก มีทั้งผู้ป่วยอาสาช่วยผู้ป่วย (เพื่อนช่วยเพื่อน) อาสาสมัครมิตรภาพบำบัดในผู้ป่วยต่างๆ

รูปแบบการเป็นอาสาสมัครมีทั้ง เป็นผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์ เล่นดนตรีในโรงพยาบาล ช่วยดูแลผู้ป่วยที่มี่ญาติ ช่วยพับผ้าก๊อซ ให้กำลังใจผู้ป่วยในรูปลักษณะต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดิมก็เคยเข้าข่ายจิตอาสานี้ ต่อมาเมื่อมีการมอบค่าตอบแทนให้เดือนละ 600 บาท ทำให้จิตวิญญานของเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไป

วิธีทำบุญกับโรงพยาบาล ให้ได้บุญมาก

นอกจากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลได้ ใครถนัดแบบไหน สะดวกแบบไหนก็เลือกทำบุญแบบนั้นได้เลย และการทำบุญ ทำทานก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนควรทำตามกำลังที่ตัวเองมี หากต้องออกแรงช่วยก็ให้ดูกำลังของตนเองว่าไหวในระดับไหนด้วยนะ และขอเพียงแค่เรามีใจจริงที่จะช่วยเหลือนั่นก็เป็นบุญใหญ่แล้วเช่นกัน

เรียบเรียงโดย : Naykhaotom

แสดงความคิดเห็น