พื้นที่แค่ 1 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้ 6 แสนบาทต่อปีได้

514
พื้นที่แค่ 1 ไร่

พื้นที่แค่ 1 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้ 6 แสนบาทต่อปีได้

เศรษฐกิจพอเพียง นั้นถือว่าเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลางเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้มี ความสามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขสมดุลและยั่งยืนแม้จะเป็นในโลกโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูงก็ตามวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างรายได้ 6 แสนบาทต่อปี เพียงพื้นที่แค่ 1 ไร่ที่นำเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร

พื้นที่แค่ 1 ไร่

สำหรับผู้ที่สร้างรายได้ 6 แสนบาทต่อปีในพื้นที่แค่ 1 ไร่นั้นคือคุณลุงประทีป มายิ้ม คุณลุงเป็นเกษตรกรที่เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนพออยู่พอกิน ที่บ้านมายิ้ม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คุณลุงได้ประโยชน์จากพื้นที่แค่ 1 ไร่ ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ได้ถึง 600,000 บาทต่อปี ด้วยการนำพื้นที่ 1 ไร่นั้นนำมาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

พื้นที่แค่ 1 ไร่

ส่วนแรกนั้นคุณลุงจะใช้พื้นที่ประมาณ 4 ตารางวา เพื่อทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ นำมากำจัดศัตรูพืชต่างๆที่ใช้ในการเกษตรโดยที่ไม่ต้อง เสียเงิน ไปซื้อปุ๋ยจากข้างนอก ในส่วนต่อมาเป็นส่วนที่คุณลุงใช้ปลูกพืชโดยยึดหลักศรษฐกิจพอเพียง พืชที่ปลูกส่วนมากจะเป็นพืชผักสวนครัวเช่นพวกข่า ตะไคร้ ผักชี ขึ้นฉ่าย กระเพราพริก มะเขือ มะนาว มะละกอ มะกรูด เป็นต้น

พื้นที่แค่ 1 ไร่

ซึ่งส่วนที่สองที่ใช้ในการปลูกพืช นี้ สามารถสร้างรายได้ได้เดือนละ 24,000 บาทหรือถ้าจะคิดเป็นปีก็ประมาณปีละ 2 แสนกว่าบาทเลยทีเดียว

ในส่วนที่ 3 คุณลุงจะใช้เนื้อที่ประมาณ 2.5 ตารางวาเนื้อที่ 2.5 ตารางวานี้ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์โดยที่เลี้ยงไก่ 10 ตัวเลี้ยงเป็ด 10 ตัว ในส่วนนี้ สามารถสร้างรายได้ ได้เดือนละ 1,000 บาทถ้าคิดเป็นปีก็ปีละประมาณ 12,000 บาท

พื้นที่แค่ 1 ไร่

และพื้นที่ส่วนสุดท้าย ได้ทำเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ เช่นมีการ ขุดบ่อเลี้ยง ปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จากนั้นก็เพาะขาย โดยที่ จะมีแม่พันธุ์ปลา 100 ตัวและพ่อพันธุ์ปลา 20 ตัว คุณลุงจะได้ลูกพันไปขายตัวละ 1 บาท ถ้าคิดเป็นเดือนก็เดือนละประมาณ 10,000 บาท แต่ถ้าคิดเป็นปีปีละประมาณ 100,000 บาทหรือเกินแสน เลยก็ว่าได้

และบ่อที่สองนั้นจะมีการสร้าง เป็นบ่อเลี้ยงพวกกุ้งหอย ปลากุ้งที่ว่านี้จะเป็นกุ้งก้ามแดงและสามารถขายได้ประมาณ 1.5 แสนบาทต่อปีส่วน กุ้งแม่น้ำจะขายได้ปีละ 2,000 บาท สวนปาหนันนำมาขายปีละ 3 ครั้งครั้งละ 20 กิโลกรัม ปีหนึ่งจะขายได้เงิน 2,400 บาท

พื้นที่แค่ 1 ไร่

หอยขมหอยโข่งคุณลุงจะเลี้ยงไว้เพื่อ กำจัดสิ่งสกปรกบริเวณก้นบ่อ และสามารถนำมาขายได้สัปดาห์ละ 500 บาทโดยหอยขมนั้นจะขายได้ 200 บาทและหอยโข่งจะได้ 300 บาทรวมแล้วจะขายได้ปีละประมาณ 26,000 บาทต่อปี หากคิดรวมๆแล้ว คุณลุงประทีปสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวในพื้นที่แค่ 1 ไร่เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น