ปาฏิหาริย์ “ชายผ้าถุงของแม่” ของคลังมหามงคล โดยไม่ต้องปลุกเสกใดๆ

552
ชายผ้าถุงของแม่

ปาฏิหาริย์ “ชายผ้าถุงของแม่” ของคลังมหามงคล โดยไม่ต้องปลุกเสกใดๆ

ถ้าจะกล่าวถึงพระในบ้าน “พ่อกับแม่” นี่แหละ คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูก เพราะท่านเป็นผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม ทำทุกอย่างด้วยดวงใจที่มีแต่ความรักอันเปี่ยมล้น และความปรารถนาดี เหมาะแก่การที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชา หรือยอมก้มกราบด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง

การมีชีวิตที่ดี ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเป็นปัญหาของชีวิตของเรา เชื่อมาเสมอว่าสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตมาจนถึงในทุกวันนี้ได้คือ การที่เราถูกสั่งสอนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม รู้จักตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาจนเติบโต

ชายผ้าถุงของแม่

ในสมัยก่อนเวลาชายไทยจะไปออกรบนั้นได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษผ้าถุงแม่ หรือ ขอชานหมากของพ่อ สองสิ่งนี้พกติดตัวไว้เป็นสิ่งคุ้มครองภัยและเป็นเครื่องราชั้นดี เพราะสองสิ่งนี้ถือเป็นว่า…ตัวแทนความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม ความกตัญญูด้วยตัวเอง เมื่อคุณธรรมต่อคุณธรรมมาบรรจบกัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องปลุกเสก เมื่อปี 2553 พ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ ได้เล่าถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นได้ว่า..

ชายผ้าถุงของแม่

เราพร่ำสอนลูกทุกคนเสมอให้กระทำกตเวทิตาแก่พระในบ้านให้มากๆ เราเตือนลูกทุกคนให้หยุดแสวงหาพระดีอาจารย์ขลังนอกบ้านเพราะพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุดมีพรอันเป็นมงคลที่ประสาทครั้งใด ก็นำความสำเร็จสมปรารถนาอย่างมั่นคงให้ลูกทุกคนโดยมิได้หวังลาภสักการะ สินจ้าง รางวัล จากผู้บูชา คือ ลูกเลย ใจของพ่อใจของแม่มีแต่ตั้งความหวังให้ลูกมีความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

ซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอย่างของผู้ที่บูชาพ่อแม่แล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่างไกลแต่ก็มีคนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นอยู่เสมอ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือเสมอ

โดยเเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่เรียนจบชั้นปริญญาตรีเอกบรรณรักษ์ เป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน ทั้งครอบครั้วนั้นก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนสามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้าห้องของปลัดกระทรวง

ชายผ้าถุงของแม่

อีกทั้งหนุ่มคนนี้ยังมีนิสัยขยัน วันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถขายของ ทำงานไม่เคยหยุดหารายได้ตลอด และด้วยความชอบค้าขายและบวกกับมีคนมาติดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศ หนุ่มรายนี้ตัดสินใจลาออกจากราชการทันที

ซึ่งก่อนออกเดินทาง เขาได้เข้าไปหาแม่ให้แม่ช่วยอวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และยังขอเอาชายผ้าถุงแม่ไปเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอขายกิจการให้กับเขา เขาเลยตกลงซื้อและวางแผนจัดการร้านของตัวเองทุกอย่าง และอบรมกิริยามารยาทพนักงานต้อนรับในร้านด้วยตนเอง

ชายผ้าถุงของแม่

เพียงเวลา 3 ปี เท่านั้น เขาประสบความสำเร็จแถมยังส่งเงินมาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่หลังงามที่เมืองไทยพร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกาอีกด้วย เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันอย่างง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครรับรอง ไม่ต้องอยู่อย่างหลบเลี่ยง จะคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แม่ที่อยู่เมืองไทยก็มีความสุขจากการส่งเสียดูแลเป็นอย่างดีจากเขา

และชายคนนี้ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาต้องการกุศลอันใดก็จะนึกพ่อแม่ก่อนเสมอ และดูแลท่าน ให้เงินท่านทุกเดือนไม่ขาด แม่ผู้รับเงินแทนคุณจากลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองการกุศลให้ลูกในทุกๆ วัน อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จเป็นที่เมตตารักใคร่ของคนทั่วไปปราศจากอุปสรรคภยันตรายใดๆ ทั้งปวง

ชายผ้าถุงของแม่

เมื่อได้ฟังเรื่องราวจากปากหนุ่มนายนี้ต่างโจษจัน ยกย่องสรรเสริญ หนุ่มผู้กตัญญูบูชาพระที่ถูกองค์คนนี้กันทั่วกรมศิลปากร อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่า “ตั้งดีพลีถูกองค์” จึงประสบความสำเร็จ

ที่เรายกย่องเรื่องนี้ให้ฟัง ก็เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า เทพเจ้าแห่งความสำเร็จของทุกคนอยู่ในบ้าน เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวธรรมดานี่เอง อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน ฉะนั้นลูกทั้งหลายที่ยังมีพ่อแม่ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดีให้ท่านสุขกายสบายใจด้วยการกระทำของตนแล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จอย่างง่ายดายจะบังเกิดขึ้นกับตนเอง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา: siamtodaynews.com

แสดงความคิดเห็น