ไม่มีหรอกปีชง “พระอาจารย์ไพศาล” ตอบชัด ความเชื่อเรื่อง “ปีชง” ที่หลายคนกังวล

พระอาจารย์ไพศาล

ไม่มีหรอกปีชง “พระอาจารย์ไพศาล” ตอบชัด ความเชื่อเรื่อง “ปีชง” ที่หลายคนกังวล

คนไทยเราคุ้นเคยกันดีกับคำว่า “ปีชง” แล้วก็กลัวจากนั้นก็หาทางไปแก้เคล็ดแก้ชงกัน ในขณะที่บางคนเงินจะใช้จ่ายในบ้านก็แทบจะไม่พอ ยังจะต้องมาหมดกับค่าสิ่งของ ค่าเดินทางอะไรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ชง วันนี้จะมาแชร์บทความดี ๆ จากพระอาจารย์ไพศาล เกี่ยวกับเรื่องปีชงที่หลายคนยังกังวลและกลัว มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

พระอาจารย์ไพศาล

บทความธรรมะสอนใจของพระอาจารย์นี้รวบรวมคำสอนโดนเพจ ธรรมะจากพระอริยสงฆ์ มีเรื่องราวเกี่ยวกับปีชงดังนี้

“ปีชง ไม่มีอยู่ในคำสอนพุทธศาสนา กลับสวนทางกับคำสอนด้วยซ้ำ”

พระอาจารย์ไพศาล วิสัชนาความเชื่อเรื่อง ‘ชง’ ไม่มีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา ที่จริงกลับสวนทางกับคำสอนด้วยซ้ำ ระบุแทนที่จะเชื่อฤกษ์ยาม แนะให้มั่นคงในความดี มีความเพียร และใช้สติปัญญา จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนา

ปุจฉา – กราบนมัสการพระคุณเจ้า อยากกราบเรียนถามพระคุณเจ้าในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการชงว่า เท็จจริงในศาสนาพุทธมีหลักคำสอนเกี่ยวกับในเรื่องนี้อย่างไร ว่าควรเชื่อในการชงหรือใช้พิจารณญาณในการดำเนินชีวิตคิดตัดสินใจ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วิสัชนา – พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ฤกษ์ยามนั้นไม่สำคัญเท่ากับกรรม คือการกระทำ หากทำดีด้วยความพากเพียรแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์ดังหวัง โดยไม่จำต้องพึ่งฤกษ์ยาม คนที่เอาแต่พึ่งฤกษ์ยาม ไม่รู้จักพึ่งตนเองนั้น ถือว่าเป็นคนโง่ ดังมีพุทธพจน์ว่า

พระอาจารย์ไพศาล

“ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่”

อันที่จริงเมื่อใดที่เราทำความดี เมื่อนั้นก็เป็นฤกษ์ดี ยามดีอยู่แล้ว ดังมีพุทธพจน์อีกตอนหนึ่งว่า…. “สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นย่อมชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี”

มาถึงตรงนี้ ก็คงจะเห็นแล้วว่าความเชื่อเรื่องชงนั้นไม่มีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา ที่จริงกลับสวนทางกับคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยซ้ำ หากจะทำอะไรก็ตาม ก็ให้มั่นคงในความดี มีความเพียร และใช้สติปัญญา รวมทั้งคำนึงถึงคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องสัปปุริสธรรม นั่น คือ จะทำอะไรก็ตาม…

ควรรู้จักเหตุ  รู้จักผล  รู้จักตน  รู้จักประมาณ  รู้จักกาล  รู้จักชุมชน  และรู้จักบุคคล หากรู้ทั้ง ๗ ประการนี้แล้ว ก็ย่อมประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่เจริญงอกงาม

พระอาจารย์ไพศาล

สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเราล้วนเกิดมาจากการกระทำของเราทั้งนั้น เช่น เราทำงานก็ได้เงิน เราตั้งใจเรียนเราก็ได้ความรู้ เราขยัน มานะ อดทน อดออม ลงทุนเป็น เราก็รวย และอีกหลาย ๆ อย่างในการใช้ชีวิตอย่าลืมว่าเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกได้นะว่าอยากจะมีชีวิตอย่างไร ปีชงไม่ชง จะดีจะร้ายก็ล้วนอยู่ที่กรรมของเรา

เขียน / เรียบเรียงโดย : Naykhaotom

แสดงความคิดเห็น