เปิดรับอบรม “คนครัวบนเรือ” ตลาดต้องการสูง รายได้เดือนละ 90,000 บาท

คนครัวบนเรือ

เปิดรับอบรม “คนครัวบนเรือ” ตลาดต้องการสูง รายได้เดือนละ 90,000 บาท

ข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะทำงานบนเรือสำราญลำหรู โดยทางกระทรวงแรงงานได้เปิดอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ เนื่องจากอาชีพนี้มีความต้องการสูงมาก โดยทำงานบนเรือสำราญในตำแหน่งคนครัวและยังรับจำนวนมากอีกด้วยนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า คนครัวบนเรือ เป็นตำแหน่งงานที่ผู้ประกอบการต้องการบุคคลเข้าทำงานสูงมาก อีกทั้งเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือพาณิชย์ เรือท่องเที่ยว และต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด

คนครัวบนเรือ

สำหรับงานนี้มีทั้งทำงานบนเรือสำราญ และเรือเดินทางระหว่างประเทศด้วย โดยมีฐานเงินเดือนให้ตั้งแต่ 40,000 – 90,000 บาท เลยทีเดียว โดยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการฝึกอบรมมาแล้วหลายรุ่น เพื่อรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อให้พัฒนาทักษะให้กับคนทำงานเป็นผู้ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

คนครัวบนเรือ

สถานที่เปิดรับการอบรม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงดำเนินการจัดอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือขึ้น โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ จึงประกาศรับสมัครอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ อีก 2 รุ่น กำหนดเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 17 – 22 กันยายน 2562 ระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง

คนครัวบนเรือ

ใครที่ชอบการทำอาหารรักในการทำอาหารและอยากจะขึ้นเรือทำงานงานนี้เหมาะมาก เพราะตอนนี้ตลาดยังคงต้องการสูงมาก ๆ เนื่องจากน้อยคนนักจะรู้จักกับอาชีพนี้หากมีความสนใจก็เข้าไปสมัครเข้ารับการอบรมได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้เลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : smartsme

แสดงความคิดเห็น