แค่เข้าใจและยอมรับ มันก็แค่เรื่องธรรมดา

184
ทุ กข์ หรือ สุข อยู่ที่ใจ เพราะแค่เข้าใและยอมรับ มันก็แค่เรื่องธรรมดา

แค่เข้าใจและยอมรับ มันก็แค่เรื่องธรรมดา

อยู่ไป ก็ทรมานไปแบบที่ก็ไม่รู้ว่าจะทรมานจนถึงเมื่อไหร่

บางทีการตัดสินใจที่จะเดินออกมา

มันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

แม้มันอาจจะลำบากและอาจจะทำให้ท ร ม า นมาก

แต่ขอให้เชื่อในการทำงานของเวลา

ว่าทุกความ ท ร ม  าน ทุกความเสียใจ ย่อมมีวันสิ้นสุด

วันหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเสียง เรื่องราว คำพูด หรืออะไร ๆ ที่เคยรู้สึก

มันก็จะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนเก่า

แต่หากเป็นในกรณีที่ยังเดินออกมาไม่ได้

เพราะเหตุผลบางประการ หรือด้วยเงื่อนไขบางประการที่จำเป็น

การอยู่กับความ ทร  ม า น แบบไม่ท ร ม า น มันก็อาจจะลำบากหน่อย

แต่ขอให้ค่อย ๆ ปรับวิธีการคิด และการวางใจให้ดี ๆ

ไตร่ตรองในปัจจัยและเงื่อนไขที่ตัวเองมี

แม้จะไม่สุข แต่เราก็เลือกจะทุ กข์ให้น้อย และน้อยลงไปเรื่อย ๆ ได้

แค่รู้จักยอมรับความจริง

ไม่ใช่ก้มหน้ายอมรับ ช ะ ต า ก ร ร ม

เพราะคนกำหนดช ะ ต า ไม่ใช้ดิน ฟ้า อากาศ

แต่มันเป็นตัวเราเอง ที่กำหนดได้ด้วย ส ม อ ง และสองมือ

ถืออะไร วางอะไร คิดอะไร ทำอะไร

ขอให้รู้และเข้าใจ ว่าเราต้องการอะไร และเราจะทำยังไง

เพราะจุดที่ยืนแล้วสบายใจ เป็นจุดที่เราต้องหาเอง

หากว่า ยังหาไม่ได้

ก็ขอให้ยิ่งขยับ ยิ่งใกล้

ไม่ใช่ยิ่งขยับ ยิ่งไกลห่าง

ชีวิต จะได้มีความสุข ในแบบที่มันควรจะเป็น

ด้วยการยืนอยู่ในจุดที่เราควรจะยืนกันได้เสียที

ขอขอบคุณ heartmakes.com

แสดงความคิดเห็น