ทุ กข์ หรือ สุข อยู่ที่ใจ เพราะแค่เข้าใจและยอมรับ มันก็แค่เรื่องธรรมดา

ทุ กข์ หรือ สุข อยู่ที่ใจ เพราะแค่เข้าใและยอมรับ มันก็แค่เรื่องธรรมดา

ทุ กข์ หรือ สุข อยู่ที่ใจ เพราะแค่เข้าใและยอมรับ มันก็แค่เรื่องธรรมดา

อยู่ไป ก็ทรมานไปแบบที่ก็ไม่รู้ว่าจะทรมานจนถึงเมื่อไหร่

บางทีการตัดสินใจที่จะ ‘เดินออกมา’

มันก็อาจจะเป็น ‘ทางเลือกที่ดีกว่า’

แม้มันอาจจะลำบากและอาจจะทำให้ทรมานมาก

แต่ขอให้เชื่อในการทำงานของเวลา

ว่าทุกความทรมานทุกความเสียใจ‘ย่อมมีวันสิ้นสุด’

วันหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเสียง เรื่องราว คำพูด หรืออะไร ๆ ที่เคยรู้สึก

มันก็จะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนเก่า

แต่หากเป็นในกรณีที่ยังเดินออกมาไม่ได้

เพราะเหตุผลบางประการ หรือด้วยเงื่อนไขบางประการที่จำเป็น

การอยู่กับความทรมานแบบไม่ทรมานมันก็อาจจะลำบากหน่อย

แต่ขอให้ค่อย ๆ ปรับวิธีการคิด และการวางใจให้ดี ๆ

ไตร่ตรองในปัจจัยและเงื่อนไขที่ตัวเองมี

แม้จะไม่สุข แต่เราก็เลือกจะทุ กข์ให้น้อย และน้อยลงไปเรื่อย ๆ ได้

แค่รู้จักยอมรับความจริง

ไม่ใช่ก้มหน้ายอมรับชะตา ก ร ร ม

เพราะคนกำหนดชะตา ไม่ใช้ดิน ฟ้า อากาศ

แต่มันเป็นตัวเราเอง ที่กำหนดได้ด้วยสมองและสองมือ

ถืออะไร วางอะไร คิดอะไร ทำอะไร

ขอให้รู้และเข้าใจ ว่าเราต้องการอะไร และเราจะทำยังไง

เพราะจุดที่ยืนแล้วสบายใจ เป็นจุดที่เราต้องหาเอง

หากว่า ยังหาไม่ได้

ก็ขอให้ยิ่งขยับ ยิ่งใกล้

ไม่ใช่ยิ่งขยับ ยิ่งไกลห่าง

ชีวิต จะได้มีความสุข ในแบบที่มันควรจะเป็น

ด้วยการยืนอยู่ในจุดที่เราควรจะยืนกันได้เสียที

ขอขอบคุณ page ผมเอง,heartmakes.com

แสดงความคิดเห็น