สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็น “ข้าราชการตำรวจ”

1743
สอบบรรจุเป็น ข้าราชการตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็น “ข้าราชการตำรวจ”  (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครท้ายข่าว)

ใครที่กำลังรองานราชการฟังทางนี้ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น “ ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายวิชาการและอบรมด้านส่งกำลังบำรุง กองบังคับอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

สอบบรรจุเป็น ข้าราชการตำรวจ

มาดูคุณสมบัติกันก่อนครับ

– มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (29 ส.ค.61)

– ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ไม่มีภาระทางทหาร

– หญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก

– สายตาสั้น/ยาว/เอียงได้ โดยใส่แว่นเข้าทดสอบ

– ห้ามตาบอดสี

– มีรอยสักรวมทั่วร่างกายได้ไม่เกิน 16 ตร.ซม. โดยแพทย์ รพ.ตร. จะเป็นผู้พิจารณา

– วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางการปกครอง

– สภาต้องอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 29 ส.ค.61

เรื่อง.. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ดูตรงนี้เลย!!!

สอบบรรจุเป็น ข้าราชการตำรวจ

– สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น(ไม่มีการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) สมัครที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

– สมัครตั้งแต่วันที่ 23-29 ส.ค.61 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 

**อย่าลืมนะ กำหนดการที่สำคัญ

– รับสมัคร 23-29 ส.ค.61

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3 ก.ย.61

– สอบวันจันทร์ที่ 10 ก.ย.61

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 14 ก.ย.61

– สอบสัมภาษณ์ 19 ก.ย.61

– ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 30 ต.ค.61

 

วิธีการคัดเลือก

1. ทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน

– ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน

– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 25 คะแนน

– ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 25 คะแนน

– ความรู้ด้านภาษาไทย 25 คะแนน

– ต้องผ่านเกณฑ์ 60%

สอบบรรจุเป็น ข้าราชการตำรวจ

2. ทดสอบความรู้ความสามารถ บุคลิกลักษณะทั่วไป และทัศนคติ ด้วยการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

– ความรู้ 20 คะแนน

– ความสามารถ 20 คะแนน

– บุคลิกลักษณะทั่วไป 20 คะแนน

– ทัศนคติ 20 คะแนน

– มนุษยสัมพันธ์ 20 คะแนน

– ต้องผ่านเกณฑ์ 60%

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ด้านล่างนี้เลยจ้า!!!

สอบบรรจุเป็น ข้าราชการตำรวจ

– ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://logistics.police.go.th

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ

โรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ

แบบบันทึกข้อมูลบุคคล + หนังสือรับรอง

ไฟล์ประกาศฉบับเต็ม

หากมีปัญหาสงสัย โปรดโทรสอบถามสำนักงานส่งกำลังบำรุง โทร. 02 241 0885 ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : thaijobsgov.com

แสดงความคิดเห็น