บทสวดอธิษฐาน “เพียงแค่ 3 นาทีก่อนนอน” เป็นสิริมงคลกับชีวิต เทวดาปกป้องคุ้มครอง

บทสวดอธิษฐาน

บทสวดอธิษฐาน “เพียงแค่ 3 นาทีก่อนนอน” เป็นสิริมงคลกับชีวิต เทวดาปกป้องคุ้มครอง

ทุกท่านคงได้รับคำสอนจากพ่อ แม่ ตอนเป็นเด็กว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนนะจะได้หลับสบายไม่มีอะไรมากวนใจ วันนี้เราจะขอให้ทุกท่านสละเวลาสัก 3 นาทีก่อนที่จะนอน อธิษฐานขอพรแล้วค่อยหลับ

วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอน จะอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือ สวดก่อนนอน ก็ได้

บทสวดอธิษฐาน

ตั้งนะโม 3 จบ

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต

ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมานิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย รวมถึง ผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า กรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอน คำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาล ที่ผ่านมาจน ถึงปัจจุบัน จงส่งผล ให้ข้าพเจ้า และครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลาย สิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่ พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใด เคยสร้างเวร สร้างกรรม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้ ขอถอน ความพยาบาท ความอาคาด ในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

ก่อนนอนตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วสิ่งดีๆ ก็จะเข้ามาในชีวิต

แสดงความคิดเห็น