เคล็ดลับการสวดมนต์ เสริมบารมี บันดาลเงินทอง ให้โชคลาภ วาสนาดีขึ้น

เคล็ดลับการสวดมนต์ เสริมบารมี

เคล็ดลับการสวดมนต์ เสริมบารมี บันดาลเงินทอง ให้โชคลาภ วาสนาดีขึ้น

การสวดมนต์เป็นหนึ่งในวิธีการเรียกสติทำสมาธิอย่างดี และยังเป็นการเสริมบารมีให้กับผู้ที่สวดอีกด้วย และยังมีคาถารับทรัพย์ที่เอามาฝากสำหรับให้ทุกท่านได้ใช้ คาถา “หัวใจเศรษฐี” ที่ให้สวดจบแล้วถ้าอยากจะรวยได้จริงจะต้องทำความเข้าใจกับหลักของคาถาด้วยว่าคืออะไร เพราะเพียงแค่การสวดอย่างเดียวจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ขาดการนำไปปฏิบัติที่ถูกต้องฉะนั้นความเข้าใจและนำไปใช้จึงสำคัญเช่นกัน

เคล็ดลับการสวดมนต์ เสริมบารมี

คาถาหัวใจเศรษฐี

จัตตาโรเม ธัมมา กุลปุตตัสสะ ทิฎฐะธัมมาะหิตา ยะสังวัตตันติ ทิฏฐะธัมมะสุขายะ, กะตะเม จัตตาโร, อุฎฐานะสัมปะทา อารักขะสัมปทา,กัลยาณะมิตตะตา สะมะชีวีตาติ

เพื่อการนำพาไปสู่เส้นทางของเศรษฐีอย่างแท้จริง นอกจากการสวดคาถาอย่างตั้งใจแล้วก็จะต้องมีความขยัน หมั่นเพียร มีความอดทน มีเพื่อนที่ดี อีกทั้งเลี้ยง ชี วิ ต ตนเองในอัตภาพที่เหมาะสมกับกำลังในตอนนั้น และเพื่อการนำไปปฏิบัติที่ถูกต้องให้ทำความเข้าใจกับความหมายของคาถา  “อุ อา กา สะ” ดังนี้

อุ คำย่อของ อุฏฐานสัมปทา ซึ่งมีความหมายว่าสมบูรณ์ไปด้วยความขยันหมั่นเพียร ก็คือไม่มีความจนในหมู่ของคนขยันนั่นเอง

อา คำย่อของ อารักขสัมปทา ความหมายคือ การรักษาความรู้ รักษาทรัพย์ที่หามาได้ เป็นการสอนว่าให้รู้จักประหยัด อดออม แต่ไม่ใช่งกไม่แบ่งปันใครเลยนะ จะใช้ก็ต่อเมื่อเกิดประโยชน์

กะ คำย่อของ กัลป์ยาณมิตตาตา ความหมายคือ การคบเพื่อนดีเป็นการเกื้อหนุนเราให้ไปในทางที่แสวงหาทรัพย์และป้องกันทรัพย์ไม่ให้หายไปเพราะสิ่งไม่ดี เนื่องจากเพื่อนที่ดีจะต้องไม่ชักชวนเราไปสู่อบายมุข

สะ คำย่อของ สมชีวตา ครองชีวิตโดยเหมาะสม เตือนให้ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือย มีเงินใช้ตลอดไม่ติดขัด ถ้าใครทำได้เส้นทางเศรษฐีอยู่ไกล

จะท่องคาถาเศรษฐีแบบง่าย ๆ ก็คือ อุ อา กา สะ ส่วนความหมายก็คือ จะต้องรู้จักขยันทำมาหากิน รักษาดี มีกัลยาณมิตร พร้อมกับใช้ชีวิตไปในทางที่เหมาะสมหากทำทุกข้อได้อย่างดีและเข้าใจอย่างแท้จริง การเป็นเศรษฐีอยู่ไม่ไกลแน่นอน

เคล็ดลับการสวดมนต์ เสริมบารมี

เคล็ดลับในการสวดมนต์ให้รวย

1. หมั่นทำบุญ ทำทาน ละเว้นสิ่งไม่ดี ถวายทำบุญกุศลแก่พระพุทธเจ้า  พระปัจเจกพุทะเจ้า พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์ อุทิศบุญไปให้ผู้มีพระคุณทั้งปวง ครูบาอาจารย์ ท่านเจ้าของบทสวด พระคาถา ถ้าไม่ทราบว่าท่านใดเป็นผู้แต่งบทสวดหรือคาถานั้น ให้ระบุชื่อบทสวดและคาถานั้น รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมทุกวัน

เคล็ดลับการสวดมนต์ เสริมบารมี

2. ถ้าจะใช้บทสวดใดทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มสวด ต้องเชื่อมบุญโดยการอุทิศบุญตั้งแต่อดีตชาติ ชาติปัจจุบัน ในอนาคต อุทิศเจาะจงท่านผู้เป็นเจ้าของบทสวดหรือคาถานั้น เอาเท่าที่ท่านรู้ เช่น คาถาเสริมทรัพย์ของหลวงพ่อปาน ก็ต้องเจาะจงอุทิศไปให้ท่านด้วย

3. เลือกบทสวดมนต์ให้เหมาะสมกับตน อยากให้เด่นทางใดก็เลือกบทสวดนั้น และต้องสวดให้ถูกต้องไม่ตกหล่นไม่ ข้ามวรรค ข้ามขั้นตอน ถ้ามีการระบุว่าให้สวดกี่จบต้องตามนั้น อย่าน้อยเกินไป แต่มากได้

เคล็ดลับการสวดมนต์ เสริมบารมี

4. เมื่อสวดมนต์เสร็จทุกครั้งให้นั่งสมาธิต่อตามที่ต้องการ

5. เมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพร ขอบารมี พลานุภาพและอานิสงส์บุญที่ได้สวดมนต์นี้ ให้ได้ตามที่เราปรารถนา ขอในเรื่องที่ถูกต้องและเจาะจงเพียงอย่างเดียว เช่น อยากได้เงิน 5 แสนก็ระบุลงไปเลย อย่าอธิษฐานแบบครอบจักรวาล เพราะการเจาะจงจะทำให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่สุด

6. แผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อน ถึงจะแผ่เมตตาให้ผู้อื่น และกรวดน้ำตามลำดับ

ใครอยากเป็นเศรษฐี ใครอยากรวย ลองใช้วิธีสวดมนต์เข้าช่วยก็ทำให้เรามีจิตใจนิ่ง มีสติในการทำมาหากิน เนื่องจากว่าบทสวดจะทำให้เรามีความตั้งใจแน่วแน่ ที่สำคัญคืออย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของบทสวดด้วยนะ พร้อมทั้งปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร

ขอขอบคุณข้อมูล : รักยิ้ม

แสดงความคิดเห็น