บทสวดมนต์แบบสั้น สวดทุกคืน หนุนชีวิตให้ดีขึ้น เจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา

บทสวดมนต์แบบสั้น

บทสวดมนต์แบบสั้น สวดทุกคืน หนุนชีวิตให้ดีขึ้น เจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา

การสวดมนต์ ทำสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ดีและไม่จำเป็นจะต้องไปทำในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมเพียงเท่านั้น ทำในบ้านตนเองได้เลย ใครอยากจะสงบก็ทำสมาธิให้ได้ เรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิต รู้จักตัวเอง สวดมนต์บทที่ต้องการ หรือบทไหนก็ได้ส่วนนอนจะทำให้หนุนดวงให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี ๆ พบความเจริญรุ่งเรือง และวันนี้เราก็เอา บทสวดมนต์แบบสั้น มาฝากกัน สวดทุกคืนก่อนนอนแล้วชีวิตคุณจะดียิ่งขึ้นไปอีก

บทสวดมนต์แบบสั้น

อย่ามัวแต่บอกว่าไม่มีเวลาการสวดมนต์ ทำสมาธิแทบไม่ต้องใช้เวลาในชีวิตเยอะเลย เพียงเวลาไม่กี่นาทีช่วงก่อนจะนอนเท่านั้นเอง และเราจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ต่างสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบกัน คนที่เข้าถึงธรรมะนั้นย่อมเป็นคนที่มีบุญบารมีเยอะ บทสวดมนต์แบบสั้น และสวดง่าย ๆ ให้คุณได้สวดทุกคืนก่อนนอน อย่าลืมตั้งใจอธิษฐานก่อนแล้วสวดดังนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดมนต์แบบสั้น

การสวดมนต์บทสั้น ๆ นี้ทำได้ทุกคืนและให้ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย แล้วคุณจะพบกับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตคุณ ไม่เชื่อก็ต้องลองดูไม่เสียหาย และหากแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าจะร่ำรวยเงินทองมากมายแต่ชีวิตก็ไม่ต้องเจอกับปัญหาวุ่นวายแก้ยากมากนัก

แสดงความคิดเห็น