ข่าวดีประกันสังคม “ปรับเพิ่มค่าทำฟัน” จาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

ปรับเพิ่มค่าทำฟัน

ข่าวดีประกันสังคม “ปรับเพิ่มค่าทำฟัน” จาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท

ใครที่ทำงานประจำนั้นจะมีสิทธิประกันสังคมอยู่แล้วที่ทางบริษัทจัดทำเอาไว้ให้ และนอกจากจะช่วยเหลือในด้านการเจ็บป่วยต่างๆ ของเราแล้ว ยังสามารถทำฟันได้ด้วยนะ ซึ่งแต่เดิมนั้นมีงบในการทำฟันคนละ 900 บาท ปรับเพิ่มค่าทำฟัน เป็น 1,200 บาทแล้ว

โดย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายกรณีทัน ต ก ร ร ม ของสถานพยาบาลในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมาว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว ส่วนจะอนุมัติออกมาอย่างไรต้องรอติดตาม

ปรับเพิ่มค่าทำฟัน

แต่เดิมในการทำฟันนั้นมีค่าบริการทัน ต ก ร ร ม ที่ 900 บาท แต่ปรากฏว่าในการถอนฟันบางซี่ การดูแลรักษาฟันบางกรณีบางอย่างมากยากและมีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ทางประกันสังคมเลยเห็นว่าจะปรับค่าใช้จ่ายขึ้นให้เป็น 1,200 บาท/ปี

“ซึ่งจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีนี้ และขอเพิ่มสิทธิเบิกกรณีฟันปลอมฐานโลหะ และราคาฟันปลอมทั้งปาก โดยขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้เท่ากับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมถึงสามารถดึงข้อมูลผู้ประกันตนเพื่อความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีทัน ต ก ร ร ม

ปรับเพิ่มค่าทำฟัน

สถานพยาบาลหรือคลีนิคผู้ประกันตนจำนวน 2,700 กว่าแห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ย้ำ ผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณี “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทัน ต ก ร ร ม ในอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่ า ฟั น คุด ให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

สำหรับผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

สำนักงานประกันสังคมขอขอบพระคุณ พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ประกันตนเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมเป็นแรงงานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

ปรับเพิ่มค่าทำฟัน

แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากมายอะไรนักแต่มันก็ดีมากสำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคม การทำฟันนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากในบางกรณี 1,200 บาทนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้ทีเดียว แต่ถ้าหากเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปีแบบธรรมดาไม่ได้ปวดฟัน ฟันไม่มีปัญหาเงินนั้นก็จะยังเหลือเหมือนกันนะ ใน 1 ปี คุณจะใช้ยังไงก็ได้ในงบที่จัดมาให้และแน่นอนว่าที่เหลือก็ตรงจ่ายเองเหมือนเดิม

อย่าละเลยมองข้ามไปนะสำหรับการใช้สิทธิตรวจฟัน และดูแลสุขภาพฟันของตนเองหลายคนมากที่ใช้สิทธิประกันสังคมอยู่ อาจจะใช้ตรวจสุขภาพประจำปีก็จริงแต่ว่ามักจะละเลยการตรวจฟันเนื่องจากเห็นว่าไม่จำเป็น และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เรื่องฟันก็เรื่องใหญ่มากนะ และนอกจากพนักงานประจำแล้วคนธรรมดาก็สามารถทำประกันสังคมให้ตนเองได้นะ โดยไปติดต่อขอทำประกันได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่านเลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : poromean

แสดงความคิดเห็น