ปลูกปอเทือง พืชบำรุงดิน หลังเก็บเกี่ยวนาข้าว

108
ปลูกปอเทือง พืชบำรุงดิน หลังเก็บเกี่ยวนาข้าว
Loading...

ช่วงเข้าสู่ฤดูกาลพักนาข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรชาวนาหลายรายก็ต้องทำการปรับปรุงดินและปรับสภาพดินในนาข้าวให้มีดินที่ดีเสียก่อนเพราะธาตุอาหารในดินเริ่มเสื่อมสภาพลงจากการทำนาข้าวของรอบที่ผ่านมา จึงต้องบำรุงดินเพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณภาพดินให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการทำนาข้าวในรอบต่อไปและช่วยให้ดินดีมีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะที่จะทำนาข้าวให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ

ปลูกปอเทือง พืชบำรุงดิน หลังเก็บเกี่ยวนาข้าว

ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด 

ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเป็นไม้พุ่มความสูง 100–300 เซนติเมตร ลำต้นกลม ใบยาวเรียวแหลม ดอกสีเหลือง ฝักเป็นรูปทรงกระบอก เมล็ดคล้ายรูปไตสีน้ำตาล ความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร มี 10 -20 เมล็ด/ฝัก

loading...

ปอเทือง เป็นพืชที่ใช้ต้นทุนในการปลูกต่ำและทนแล้ง โดยนอกจากเก็บเมล็ดพันธุ์ขายแล้วยังสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อใช้ปรับคุณภาพดินได้ ดังนั้นมันจึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ในวิกฤตแล้งเช่นนี้

วิธีการปลูกปอเทืองในนาข้าว การเตรียมดินและการปลูก ปอเทือง มี 2 วิธี 

ปลูกปอเทือง พืชบำรุงดิน หลังเก็บเกี่ยวนาข้าว

วิธีที่หนึ่ง คือ ปลูกโดยไม่ต้องเตรียมดิน ซึ่งทำโดยก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองหว่าน 1–2 วัน จึงใช้รถเก็บเกี่ยวข้าว วิธีนี้จะสูญเสียเมล็ดพันธุ์มากจากการกลบของฟางข้าว หรือหลังการเก็บเกี่ยวข้าวใช้เมล็ดปอเทืองหว่านตามร่องรถเกี่ยวข้าวแล้วกระจายฟางข้าวให้ทั่วแปลง หรือจะเก็บฟางข้าวไว้เลี้ยงสัตว์ก็ได้ วิธีนี้จะได้ใช้พื้นที่มากขึ้น

วิธีที่สอง คือ การปลูกโดยการเตรียมดินทำได้โดยใช้รถไถขณะดินมีความชื้นอยู่ แล้วหว่านเมล็ดปอเทือง จะคราดกลบหรือไม่ก็ได้ ถ้าคราดกลบจะงอกได้สม่ำเสมอและเจริญเติบโตดี ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิต มี 2 วิธี คือ ใช้รถเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยว แต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะลำต้นของมันมีความแข็งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรได้

loading...

และสำหรับเกษตรกรจะได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำจึงไม่คุ้มต่อการลงทุน และอีกวิธีคือการใช้เคียวเกี่ยวผึ่งแดดไว้ 3–4 แดด นำมาใส่กระสอบแล้วทุบให้ฝักแตก หรือนำมากองบนผ้าใบ บนตาข่าย บนลานแล้วใช้รถย่ำในบริเวณแปลงนาได้เลย ผลผลิตเฉลี่ย 80-120 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉลี่ย 20 – 25 บาทต่อกิโลกรัม

การดูแลรักษาปอเทือง

หลังการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแล้วประมาณ 3–5 วัน จะงอกโดยอาศัยความชื้นที่มีอยู่ในดิน ไม่ต้องให้น้ำ เมื่ออายุ 50–60 วัน ดอกเริ่มบานจากข้างล่างก่อน หลังดอกร่วงโรยจะติดฝักจากข้างล่างก่อนเช่นเดียวกัน ฝักจะแก่เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 120–130 วัน ศัตรูที่สำคัญได้แก่หนอนผีเสื้อจะเจาะฝักกินเมล็ดข้างใน

ปลูกปอเทือง พืชบำรุงดิน หลังเก็บเกี่ยวนาข้าว

เมื่อไถกลบปอเทืองจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี โดยชาวนาไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงอีกต่อไป นอกจากประโยชน์ของปอเทืองที่เราได้กล่าวไปแล้วนั้นมันยังมีประโยชน์แฝงอีกอย่างนั่นก็คือสามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนได้ไปเที่ยวชมความสวยงามได้คล้ายๆ กับทุ่งทานตะวัน เพราะทุ่งปอเทืองก็มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่อย่างใด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้เกษตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายของที่ระลึก ขายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปอเทืองเพื่อทำเป็นปุ๋ยสดบำรุงดินในพื้นที่ภาคอีสานนั้น นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 บอกว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมาเกือบ 10 ปีแล้ว มีเกษตรกรปลูกปอเทืองเพื่อทำปุ๋ยสดกว่า 2 หมื่นไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 12 ตำบลของ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่ปลูกมากที่สุดราว 7,000 ไร่ มีเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 300 ราย เบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไปก่อน เมื่อเกษตรกรปลูกแล้วให้ส่งคืน เพื่อนำไปส่งเสริมในพื้นที่อื่น

Loading...

กรณีที่เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเอง เมื่อได้เมล็ดพันธุ์สามารถขายต่อได้ กรมพัฒนาที่ดินยินดีรับซื้อในราคา กก.ละ 16-20 บาท “พื้นที่ 1 ไร่ เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ 5 กก. ถ้าซื้อเมล็ดลงทุนเพียง 100 บาท เท่านั้น เมื่อปลูกแล้วจะได้เมล็ดพันธุ์คืนมา 150-200 กก. ถ้าขายก็ได้กำไรแล้ว อย่างน้อยไร่ละ 400 บาท แต่วัตถุประสงค์ก็คือ การไถ่กลบเพื่อบำรุงดิน ส่วนที่ขายเมล็ดเป็นผลพลอยได้เท่านั้น” นายภิญโญ กล่าว

ปลูกปอเทือง พืชบำรุงดิน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

Loading...