วิธีกำจัด ”เชื้อราในดิน” แก้ปัญหาคนปลูกผักในกระถาง ง่ายๆ มาดู!!

663
วิธีกำจัด เชื้อราในดิน

วิธีกำจัด ”เชื้อราในดิน” แก้ปัญหาคนปลูกผักในกระถาง ง่ายๆ มาดู!!

หลายคนที่ปลูกผักในกระถาง อาจจะพบปัญหาหนึ่งอยู่บ่อยๆนั่น ก็คือ สารอาหารในดินไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพืช ดินไม่มีคุณภาพ เชื้อราในดิน ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความวุ่นวายและรำคาญเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้ต้นไม้ที่ปลูกในกระถางโตไม่มีคุณภาพและไม่ให้ผลผลิตตามที่ต้องการ

สำหรับการปลูกผัก การเตรียมดิน ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญ ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ ผักหรือผลไม้ที่จะนำลงปลูกในกระถาง จะรอดหรือตัวได้ก็เพราะดิน หากดินดีก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงาม  การทำให้ดินในกระถางดีมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มแรกของการปลูกนั้นสำคัญ และจะสามารถแก้ปัญหาและกำจัดปัญหาจำพวกเชื้อราในดินในกระถางปลูกได้ง่าย

วิธีกำจัด เชื้อราในดิน

วิธีกำจัดเชื้อราในดิน

วิธีที่ 1

เปลี่ยนดินในกระถางใหม่ ทำเหมือนการปลูกใหม่นั่นเอง วิธีนี้เหมาะสำหรับผักด้วยต้นไม้ในกระถางที่ยังไม่โตมากนัก ผสมดินให้ผสมปุ๋ยหมักกับใบมะรุมเข้าด้วยกันโดยใช้ใบมะรุมสดใบอ่อนใบแก่รวมกันได้

ใบมะรุมเมื่อย่อยสลายแล้วจะช่วยเพิ่มไนโตรเจนช่วยให้ประหยัดการใช้ปุ๋ยทำให้พืชผักเจริญเติบโตดีและในใบมะรุมจะมีสารที่ช่วยกำจัดเชื้อราที่อยู่ในดินได้ด้วย

วิธีกำจัด เชื้อราในดิน

วิธีที่ 2

ในขณะที่กำลังพรวนดินให้ใช้ปูนขาวหรือปูนมานผสมลงในดิน หรืออาจจะใช้ปูนขาวหรือปูนมานรองก้นกระถางก่อน จะช่วยปรับสมดุลให้ดินและยังช่วยลดปริมาณเชื้อราในดินได้ดีด้วย

วิธีที่ 3

ใช้น้ำเปล่าผสมกับน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านหรือเผาแกลบ ในอัตราส่วน 200  ต่อ 1 จากนั้นให้นำไปพ่นหรือราดบริเวณโคนต้นพืช วิธีนี้จะช่วยกำจัดเชื้อราง่ายดี ข้อแนะนำควรราดซ้ำทุกๆ 7 วัน

หมายเหตุ : ในการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่แนะนำให้กำจัดเชื้อราในดินโดยการใช้สารเคมี

วิธีกำจัด เชื้อราในดิน

สารฆ่าเชื้อราในดิน เช่น ไวตาแว้กซ์ บลาสซิโคล เทอร์ราโซล เทอร์ราคลอ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ราดดินตรงจุดที่เกิดโรคและบริเวณต้นใกล้เคียงกับจุดที่เป็นโรคนั้นให้ทั่วในพื้นที่ที่โรคนี้ชอบระบาดเนื่องจากมีเชื้ออยู่ในดิน การราดสารดังกล่าวในหลุมปลูกหลังจากย้ายปลูก 1-2 ครั้ง

หากต้นไม้หรือพืชมีอาการติดเชื้อรามากให้ราดสารเคมีกำจัดเชื้อรา เช่น oxadizyl. ethazol benalaxy metalaxyl โดยราดสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ ในกรณีที่โคนต้นมีอาการโรคเน่าเป็นแผลเน่าช้ำ เปลือกแตก ยางไหล ใช้มีดถากหรือขูดแล้วทาด้วยสารเคมี phosetyylal หรือ metalaxyl 25% + mancozeb หรือ cycloheximide วิธีการทาสารเคมีกำจัดเชื้อราทิ้งที่โคนต้นนั้น เมื่อทาเสร็จแล้วต้องปล่อยทิ้งให้แห้งก่อนกลบดินใหม่ที่สะอาดต่อไป สารฆ่าเชื้อราในดิน เช่น ไวตาแว้กซ์ บลาสซิโคล เทอร์ราโซล เทอร์ราคลอ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ราดดินตรงจุดที่เกิดโรคและบริเวณต้นใกล้เคียงกับจุดที่เป็นโรคนั้นให้ทั่วในพื้นที่ที่โรคนี้ชอบระบาดเนื่องจากมีเชื้ออยู่ในดิน การราดสารดังกล่าวในหลุมปลูกหลังจากย้ายปลูก 1-2 ครั้ง

ขอขอบคุณ : kaset.vwander

แสดงความคิดเห็น