ดูแลพ่อแม่ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

434
ดูแลพ่อแม่ไม่ใช่แค่หน้าที่

ดูแลพ่อแม่ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

หลายคนคงมี ความกตัญญู อยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่า ใครจะมีมากหรือน้อยเพียงใด แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การกตัญญูกตเวทีนั้นสามารถสร้างบุญกุศลให้กับตัวเราได้มากมายเลยทีเดียว หลายคนบ่นว่า เหนื่อยและหมดกำลังในการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ ช ร า

รู้ไหมว่า ทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าคนอื่น หรือที่ไหนทั้งสิ้น

ในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญ ในทาง ธ ร ร ม ล้วนได้รับการยกย่อง

ทำบุญกับลูกด้วยมิหวังผลไม่ได้คิดว่า

จะได้อะไรตอบแทนเต็มบุญเลยที่ได้ทำ

แม้แต่สั ต ว์ เลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยง

เราให้อาหารให้ความรักเลี้ยงดู ให้เมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทน

เพียงเห็นเขาอิ่มมีความสุข จิตใจเรามีแต่สูงขึ้น

กิ เ ล สไม่ดีแทรกตัว ย า ก อย่ามองว่าเป็นภาระ

แต่ให้มองว่าเรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

ดูแลพ่อแม่ไม่ใช่แค่หน้าที่

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

1 เลี้ยงดูท่าน ย า มชรา เอาใจใส่การกินอยู่ หลับนอนของท่านไม่ให้เ ดื อ ด ร้ อ น เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านแก่ เช้าวันใหม่ท่านก็แก่ไปอีกวันแล้ว ให้เรารู้ว่าท่านแก่ขึ้นทุกวันก็แล้วกัน จะได้ตอบแทนได้ทุกวัน

2  รั ก ษ า วงศ์ตระกูลที่ท่าน ดำรงอยู่ได้นานๆ คือ ทำความดีนั้นเอง

3 ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน เพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อน เพราะท่านเหนื่อยมามาก แล้วหรือเปิดโอกาสให้ท่าน ได้เข้าวัดฟังธรรมะ

4 ประพฤติตนดีควรแก่ การรับมรดก ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก

5 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอ แม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้ การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ

ดูแลพ่อแม่ไม่ใช่แค่หน้าที่

อานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ

1 มีความอดทน

2 เป็นคนมีสติ รอบคอบ

3 เป็นคนมีเหตุผล

4 พ้น ทุ ก ข์ ได้

5 พ้ น ภั ยได้

6 ได้ลาภ โดยง่าย

7 ปลอดภัย ใน ย า มคับขัน

8 เ ท ว ด า รั ก ษ า

9 ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

10 มีความเจริญก้าวหน้า

11 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12 ทำให้มีความสุข

13 เป็นตัวอย่างอันดีแก่ คนรุ่นหลัง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา teenee t h a i l a n d 2

แสดงความคิดเห็น