จาก 10 ความจริงสะท้อนคนใกล้ตัวคุณ

343
จาก 10 ความจริงสะท้อนคนใกล้ตัวคุณ

จาก 10 ความจริงสะท้อนคนใกล้ตัวคุณ

1 คนที่จริงใจ มากที่สุดจะคบเพื่อน น้อยที่สุดเท่าที่มี

2 คนที่ฉลาด มากที่สุดจะ อ ว ด ฉลาด น้อยที่สุด

3 คนที่ใจกว้าง มากที่สุด จะทำดีเอาหน้า น้อยที่สุด

4 คนที่เก่ง มากที่สุดจะหวงวิชา น้อยที่สุด

5 คนที่เห็นค่ า ตั ว เ อ ง มากที่สุด จะเรียกร้องจากคนอื่นน้อยที่สุด

6 คนที่ทำผลงานดีที่สุด จะวิจารณ์งานคนอื่น น้อยที่สุด

7 คนที่พัฒนาตัวเอง เร็วที่สุด จะอีโก้ น้อยที่สุด

8 คนที่เป็นอิสระที่สุด จะแคร์น้อยที่สุด

9 คนที่ ร ว ย แท้ที่สุด จะ โ อ้ อ ว ด น้อยที่สุด

10 คนที่มีความสุขที่สุด จะใช้ชีวิต ยุ่ ง ย า ก น้อยที่สุดแล้วจะมีความสุข

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : Aromyendee

แสดงความคิดเห็น