10 เรื่องจริง ของคนใกล้ตัวคุณ

คนใกล้ตัวคุณ

10 เรื่องจริง ของคนใกล้ตัวคุณ

1. คนที่จริงใจ มากที่สุดจะคบเพื่อน น้อยที่สุดเท่าที่มี

2. คนที่ฉลาด มากที่สุดจะ อ ว ด ฉลาด น้อยที่สุด

3. คนที่ใจกว้าง มากที่สุด จะทำดีเอาหน้า น้อยที่สุด

4. คนที่เก่ง มากที่สุดจะหวงวิชา น้อยที่สุด

5. คนที่เห็นค่ า ตั ว เ อ ง มากที่สุด จะเรียกร้องจากคนอื่นน้อยที่สุด

6. คนที่ทำผลงานดีที่สุด จะวิจารณ์งานคนอื่น น้อยที่สุด

7. คนที่พัฒนาตัวเอง เร็วที่สุด จะอีโก้ น้อยที่สุด

8. คนที่เป็นอิสระที่สุด จะแคร์น้อยที่สุด

9. คนที่รวยแท้ที่สุด จะ โ อ้ อ ว ด น้อยที่สุด

10. คนที่มีความสุขที่สุด จะใช้ชีวิต ยุ่ ง ย า ก น้อยที่สุดแล้วจะมีความสุข

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : Aromyendee

แสดงความคิดเห็น