เรื่องของคนอื่น

เรื่องของคนอื่น รู้ดีแค่ไหน ก็อย่าไปยุ่ง

เรื่องของคนอื่น รู้ดีแค่ไหน ก็อย่าไปยุ่ง หลายคนคงเคยเจอ คนประเภทไม่ได้ถามแต่ชอบออกความเห็น อยากบอกว่า ก่อนออกความคิดเห็น หรือตำ ห นิ ใคร ให้ถามตัวเองก่อนว่า “รู้ จ ริ ง” แค่ไหน ถึงต้องไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่น บางคน ห ล ง ตั ว เ อ ง คิดว่าผ่านโลกมาเยอะ จึงต้องเก่ง ต้องรู้ทุกเรื่องให้ได้ ใครมีปัญหารีบ เ ส...