ไหว้แม่ย่านางรถ ทำแบบไหนถึงจะมีโชค

9944
ไหว้แม่ย่านางรถ ทำแบบไหนถึงจะมีโชค

ไหว้แม่ย่านางรถ ทำแบบไหนถึงจะมีโชค

หลายๆคนก็ออกรถใหม่เป็นของขวัญให้กับตนเองและคนที่รัก แต่ว่าบทความนี้คนที่มีรถนานแล้วก็ต้องอ่านและทำตามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของรถและตัวรถเองนั่นคือการ ไหว้แม่ย่านางรถ ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วทำตามเอาไว้ก็ไม่เสียหาย มีหลายคนรับถือและไหว้แม่ย่ านางให้คุ้มครองเวลาเดินทางจะได้ปลอดภัย ซึ่งการไหว้ที่ถูกนั้นจะต้องทำตามนี้เลย

เตรียมของไหว้แม่ย่ านางรถ

1 ข้าว 1 ถ้วย

2 น้ำ 1 แก้ว

3 ผลไม้มงคล 5 อย่ าง (กล้วย 2 หวี และผลไม้อื่น ๆ อีก 4 ชนิด)

4 ย าเ ส้ น สู บ 3 มวน

5 หมาก พลู ย า เ ส้ น สี ฟั น 3 คำ

ช่วงเวลาในการไหว้

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การไหว้แม่ย่ านางรถนั้นควรทำในช่วงปีใหม่ ต้นปี สงกรานต์ เป็นต้น หากไม่สะดวกก็เลือกเอาไว้อื่น ๆ ได้และควรจัดโต๊ะไหว้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า

วิธีไหว้

เอารถมาจอดในที่โล่งแจ้งหรือที่สะดวกจากนั้นจัดโต๊ะของไหว้หน้ารถ ในตอนเช้า ทำการสตาร์ตเครื่องยนต์ บีบแตร 3 ครั้งเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย จากนั้นจุดธูป 9  ด อ ก ถวายแก่แม่ย่ านางรถอย่ างเดียว จากนั้นกล่าวบทสวดนี้  กล่าวนะโม 3 จบ แล้วสวดคำถวายดังนี้

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่ านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ

จากนั้นกล่าวขอพรกับแม่ย่ านางรถได้เลย ขอเงินทองโชคลาภ ต่าง ๆ จากนั้นรอ 20 นาที จุด ย า เส้น 3 มวนให้เจ้าที่จากนั้นรอ 3 นาทีก็กล่าวลาเลยโดยกล่าวคำลาว่าดังนี้ สวดนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา  ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย า รั ก ษ า โ ร ค อ ย่ าให้เกิด โ ท ษเลย นะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการไหว้แม่ย่ านางรถ เวลาเดินทางไปไหนจะได้ป ล อ ด ภั ย แม่ย่ านางคุ้มครองและยังให้โชค ให้ลาภ ให้ทรัพย์สินเงินทองมากมายอีกด้วย แต่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่ขับขี่รถโดยไม่ประมาท และถ้าคุณยังไม่ได้ไหว้ก็อย่ าลืมหาเวลาไหว้ท่านด้วย

เรียบเรียงโดย naykhaotom

แสดงความคิดเห็น