เหตุใด ทำไมชาวนาประเทศญี่ปุ่นจึงรวย แต่ชาวนาไทยไม่รวย

ทำไมชาวนาประเทศญี่ปุ่นจึงรวย

เหตุใด ทำไมชาวนาประเทศญี่ปุ่นจึงรวย แต่ชาวนาไทยไม่รวย

อย่างที่รู้กันว่าชาวนาไทยนั้นยังคงเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าจนอย่างมาก ทั้งที่เราต่างก็อาศัยข้าวปลาจากเหล่าชาวนายังชีพทั้งนั้น และอยากให้ลองมองชาวนาของประเทศญี่ปุ่นทำไมถึงเป็นอาชีพที่ร่ำรวย น่ายกย่อง วันนี้เรามีเรื่องราวที่จะทำให้เรามองอาชีพชาวนาระหว่าง 2 ประเทศนี้ที่แตกต่างกันเลย ประเทศเราอาจจะมีหลายเรื่องที่ยังไม่สู้เขาแน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง การบริหารประเทศ และการศึกษาด้วย ที่ยังไงถ้าจะเทียบกับญี่ปุ่นเราก็ไม่สู้เขา ลองมาอ่านดูว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร

ทำไมชาวนาประเทศญี่ปุ่นจึงรวย

ชาวนาถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เห็นหัวใจสำคัญของฐานอาชีพเกษตรกรเลยก็ว่าได้ สำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่าง นำมาปรับใช้กับไทยให้ดีขึ้น เคยมีคำกล่าวหนึ่งที่สะดุดใจมาก เชื่อเถอะว่า เด็กที่เรียนเกี่ยวกับการเกษตรในประเทศไทย ไม่มีทางที่จะกลับมาทำการเกษตรของตนเอง พวกเขาต้องการทำการเกษตรกับบริษัท ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังคงเป็นจริงอยู่  เราหันมามองชาวนาญี่ปุ่นกัน ประเทศญี่ปุ่นมีชาวนาจริงๆแค่ 23 ล้านคน 22% ของพลเมืองทั้งหมด ความเป็นอยู่เทียบได้กับมนุษย์เงินเดือนระดับกลางของบริษัทยักษ์ใหญ่ ทำนาปีละครั้ง แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนปีละ 8 ล้านเยน เกือบ 3 ล้านบาท

ทำไมชาวนาประเทศญี่ปุ่นจึงรวย

หลายคนเลยตั้งคำถามว่าทำไมชาวนาญี่ปุ่นจึงร่ำรวย ตอบได้เลยว่าชาวนาญี่ปุ่นมองการทำนาคือธุรกิจของเขา เมื่อเขาคิดว่าเป็นธุรกิจเขาจึงต้องมี การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

ทำไมชาวนาประเทศญี่ปุ่นจึงรวย

ต่างจากชาวนาไทยทุกวันนี้ ทำนาเพราะไม่รู้จะทำอะไรที่ดีกว่าการทำนา บางครั้งเห็นเขาทำนาเลยคิดอย่างเดียวว่าต้องทำนา หรือการทำนาก็แค่เตรียมดิน หว่าน แล้วปล่อยเทวดาดูแล จากนั้นก็เข้าเมืองมาหางานทำ หากเรามองรอบ ๆ ตัวเราจะเห็นชาวนาเดี๋ยวนี้ ทำนาด้วยโทรศัพท์เสียส่วนใหญ่  ตั้งแต่โทรให้มาสูบน้ำ (จ้าง) โทรให้มาทำเทือก (จ้าง) โทรให้มาหว่านข้าว (จ้าง) โทรให้มาพ่น ย า (จ้าง) โทรให้มาเกี่ยวข้าว (จ้าง) โทรให้มาบรรทุกข้าวไปโรงสี (จ้าง) สุดท้ายเมื่อขายข้าวได้นายทุนก็โทรมาให้ไปหา (ใช้หนี้) นี่คือวัฏจักรชาวนาไทย

ชาวนาญี่ปุ่นจะมองถึงต้นทุน และการเพิ่มผลผลิตข้าวเป็นหลัก ชาวนาของเขาจะเก็บรักษาฟางข้าวในนาเป็นอย่างดีเพื่อสร้างไนโตเจนในดิน ไม่มี เ ผ า ฟางข้าว ชาวนาจะใช้วิธีการไถกลบ ฟางข้าวเมื่อไถกลบจะให้ ไ น โ ต เ จ น ในดินอย่างน้อย 20% แค่นี้เราก็สามารถลดค่าปุ๋ยได้แล้ว

ต่างกับชาวนาไทยที่ เ ผ า เพราะจะเร่งการผลิตในรุ่นต่อไป และมีความเชื่อว่าความร้อนจะ ทำ ล า ย สิ่งมีชีวิตในดิน และมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เราเผาฟางข้าวแล้วข้าวจะงาม อันนี้มาจากดินที่เป็นกรดเมื่อเรา เ ผ า ฟางข้าว จะได้ขี้เถ้าที่เป็นด่างเลยเป็นการลดกรดช่วงแรกในดินทำให้ข้าวงามแค่ระยะแรก ชาวนาญี่ปุ่นจะเน้นการให้ปุ่ยเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดิน และจะเติมปุ่ยวิทยาศาสตร์ในช่วงที่ที่จำเป็นบ้างสำหรับช่วงการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งคือ ต้องมีกระบวนการจัดการน้ำให้ดี และมีระบายน้ำเข้าออกในแปลงในช่วงเวลาที่เหมาะสม

หัวใจสำคัญการปลูกข้าวของญี่ปุ่น จะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมดินยันเก็บเกี่ยวลดต้นทุนทุกด้าน ทั้งแรงงาน ปัจจัยการผลิต แถมผลผลิตเพิ่ม มีหน่วยงานที่พัฒนาข้าวอย่างต่อเนื่อง มีวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวในระดับดี เอ็น เอ จนได้ข้าวโคชิฮิคาริ ที่ญี่ปุ่นอ้างว่า อร่อยและแพงที่สุดในโลก ราคา กกละ 2,000 เยน หรือเกือบ 700 บาทข้าวไรซ์เบอรี่ของไทยที่ว่าแน่ ราคาต่างกันลิบลับเป็นร้อยเท่า

ญี่ปุ่นมองข้ามเรื่องผลผลิตต่อไร่ เพราะผลผลิตนิ่ง แต่ละปีต่างกันไม่มาก บวกลบ 2% ให้ความสำคัญเรื่องรสชาติ การเพิ่มมูลค่าเป็นพิเศษส่วนเรา ผลผลิตไม่คงที่ คิดอย่างเดียวว่าให้ผลผลิตมากไว้ก่อน คนญี่ปุ่นจะเน้นการข้าวที่อร่อยสำหรับคนญี่ปุ่นไม่เน้นการส่งออก ญี่ปุ่นมองข้าวไทยเป็นแค่วัตถุดิบราคาถูก ไม่มีวางขายในซูปเปอร์มาเก็ต

ชาวนามักเข้าใจผิดว่า ข้าวต้องการน้ำตลอดเวลา จริง ๆ แล้วต้นข้าวต้องการเพียง 25 วันหลังการดำนา หรือ 10 วันหลังหว่าน จากนั้นก็แค่สลับเอาน้ำเข้าน้ำออก และต้องการอีกครั้งช่วงข้าวตั้งท้อง การทำนาทุกขั้นตอนชาวนาของญี่ปุ่นจะมีการบันทึกข้อมูลทุกช่วง กำหนดเป้าหมายการติดดอก ติดรวง มีการทำข้อมูลโดยละเอียดเพื่อใช้วางแผนการผลิตในฤดูกาลหน้า

ความแตกต่างหลายด้านญี่ปุ่นล้ำมาก ไม่แปลกเลยที่กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วแทบในทุก ๆ ด้าน ชาวไทยเองบางทีก็ควรจะเอาอย่างเขาบ้างนะ แม้ว่าบางทีมันจะเป็นเรื่องยาก แต่สมัยนี้ก็เริ่มจะมีชาวนารุ่นใหม่ หัวสมัยใหม่มากขึ้นแล้ว ไม่แน่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะทำให้วงการข้าวไทย ชาวนาไทยก็คงไม่ต้องจนอีกต่อไปก็ได้ แล้วคุณกับเรื่องนี้อย่างไร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ruangjringwannee

แสดงความคิดเห็น