บูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทำให้ถูกวิธี ค้าขายมั่งมี การเงินรุ่งเรือง ทำอะไรก็ราบรื่น

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทำให้ถูกวิธี ค้าขายมั่งมี การเงินรุ่งเรือง ทำอะไรก็ราบรื่น

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นคนที่คนไทยต่างให้การเคารพนับถืออย่างดีแต่น้อยคนนักเมื่อบูชาแล้วจะถูกหลัก รู้ไหมว่า หากทำได้ถูกนั้นชีวิตดีขึ้นเป็นกองเลย เรียกให้เงินทองหลั่งเข้ามามากมาย พระเจ้าตากสินมีชื่อเดิมว่า “สิน” พระชาสมภพเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2277 เป็นบุตรของ นายไหฮอง และ นางนกเอี้ยง ก่อนจะเข้าไปถึงการใช้คาถาบูชาก็มาทำความรู้จักกับความเป็นมาของท่านก่อนสักเล็กน้อย อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเราสนใจในเรื่องราวของพระองท่านมากแค่ไหน แรงในการอธิษฐานจิตจะได้มากพอ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระเจ้าตากสินนั้นได้อุปสมบทในตอนอายุ 21 ปี ที่วัดโกษาวาส อยู่ในสมณเพศได้ 3 พรรษา แล้วลาสิกขาออกมาเข้ารับราชการตามเดิม ท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาด รอบรู้ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมอย่างดีทำให้สามารถทำงานต่างพระเนตรพระกรรณได้ อีกทั้งยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นมหาดเล็กรายงานราชการต่าง ๆ ในกรมมหาดไทยและกรมวังศาลหลวง

ย้อนกลับขึ้นไปอีกนิดพระเจ้าตากเมื่อตอนอายุ 5 ปี นั้นพระยาจักรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม และนำไปฝากเรียนกับพระอาจารย์ทองดี ที่วัดโกษาวาส(วัดคลัง) โดยเรียนทั้งขอมและไทยรวมถึงกระไตรปิฏกแตกฉานมาก พออายุ 13 ก็ได้เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระธรรมราชิธิราชที่ 3 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ซึ่งพระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำราชการกับหลวงศักดิ์นายเวรซึ่งเป็นบุตรของพระยาจักรี ยามว่างก็ให้เรียนกับอาจารย์จีน อาจารย์แขก และอาจารย์ญวน ทำให้สื่อสารได้หลายภาษา

ครั้น พ.ศ. ๒๓๐๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จเสวยราชสมบัติได้ ๓ เดือนเศษ ก็ถวายราชสมบัติให้พระเชษฐาสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์) สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้นายสิน มหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือ ซึ่งนายสินปฏิบัติราชการได้สำเร็จเรียบร้อย จนมีความชอบมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นหลวงยกบัตรเมืองตาก ช่วยราชการพระยาตาก เมื่อพระยาตากถึงแก่ ก ร ร ม ก็โปรดให้เลื่อนเป็นพระยาตากเพื่อปกครองเมืองตาก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระเจ้าตากได้รับการเทิดทูนอย่างสูงมากจากชายไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบและยังได้รับยกย่องให้เป็นที่พึ่งทางใจของคนส่วนมากอีกด้วย มีความเชื่อว่าบารมีของท่านจะทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กิจการดี การเงินดี การงานราบรื่น หนี้สินหมดไป และ เรียนเก่ง เป็นต้น จึงได้มีการกราบไหว้บูชาและบนบานกับภาพหรือรูปปั้นของพระองค์

แต่เรื่องราวการบนบานนั้นนิยมกันไม่นานนี่เอง ช่วงในไทยสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในตอน 2540 ทำให้คนเป็นหนี้เยอะมาก จึงหันมาหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะ โดยการไหว้ใช้ธูป 16 ดอก หากสำเร็จแล้วก็แก้บนตามที่กล่าวไว้ นปี พ.ศ. 2497 คณะรัฐบาลไทยในสมัย ฯพณฯ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานอยู่ ณ วงเวียนใหญ่ กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙

ตัวอนุสาวรีย์สูง 8.59 เมตร กว้าง 1.8 เมตร ยาว 3.50 น. ด้วยรูปหล่อทองสัมฤทธิ์บรมรูปทรงม้า ทรงพระมาลา ยกกรข้างขวาชูดาบ พร้อมที่จะเผชิญกับข้าศึกอย่างฉับพลัน เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระเกียรติประวัติ เกียรติยศ เกียรติคุณ ให้ทรงปรากฏกับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อมา โดยถือกำหนดเอาวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันถวายบังคมราชสักการะคล้าย “วันปราบดาภิเษก” เสด็จขึ้นเสวยราชย์ฯ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สำหรับใครที่อยากจะบนขอพระกับพระเจ้าตากสินได้ถูกวิธีให้อ่านวิธีการบูชาตามนี้เลย อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยในการทำมาค้าขาย การเงิน การเรียน ของท่าน การถวายเครื่องสักการะบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีดังต่อไปนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นดวงพระวิญญาณที่สถิตย์เป็นหนึ่งในสมเด็จพระสยามเทวาธิราชเจ้า คอยปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรู ทรงโปรดสิ่งเหล่านี้

1. เครื่องถวายแก้บนโปรดดาบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

2. น้ำเปล่า น้ำผลไม้ และน้ำหวานอื่นๆ ไม่ทรงโปรดเสวยน้ำจัณฑ์

3. พระกระยาหารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่ายๆ และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

4. ผลไม้ไทยและจีน เครื่องเซ่นไหว้แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัว ห มู บายศรี และซาแซ เป็นอาทิ

5. แต่บางแห่งเช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่านเจ้าอาวาส ว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหารสำหรับเดินทัพ

6. ผู้มีความซื่อสัตย์ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจนผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ

7. ดอกไม้ที่ใช้บูชา โปรดสีแดง อันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์

8. โปรดเสียงประทัด และเสียงปืนเมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง แล้วกราบขอพระราชทานพระบารมี ตามที่ต้องการ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(นะโม 3 จบ)

อาราธนาดวงพระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ

ถวายเครื่องสักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง

พระคาถาให้โชคลาภ (นะโม 3 จบ) นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ในเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล บางคนมีจิตใจดีบารมีกล้าในการขอพรจึงไม่ยากนัก และทำให้ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างที่หวังเอาไว้ในขณะที่บางท่านก็อาจไม่ได้ ไม่ใช่พระเจ้าตากไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นพระบุญบารมีของคุณยังไม่ถึงก็ได้ ฉะนั้นควรทำบุญ ทำทานบ้าง เป็นการหนุนชีวิตให้ดวงดีมีบารมีเยอะกับเขาบ้าง

แสดงความคิดเห็น