แนะนำการบูชาพระสีวลีแบบถูกต้อง หนุนให้ร่ำรวย มีเงินทองเข้ามามากมาย

1159
แนะนำการบูชาพระสีวลีแบบถูกต้อง

แนะนำการบูชาพระสีวลีแบบถูกต้อง หนุนให้ร่ำรวย มีเงินทองเข้ามามากมาย

เคยได้ยินใช่ไหมว่า สำหรับการค้าขายแล้วหากบูชาพระสีวลีได้ถูกต้องนั้นจะทำให้ค้าขายกำไรงาม ใครมีไว้บูชาก็อย่าลืมบูชาให้ดีด้วยนะ เพราะว่าพระสีวลีนั้นเป็นถึงหนึ่งในแปดสิบของพระอสีติมหาสาวกหรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้านั่นเอง วันนี้เราจะมา แนะนำการบูชาพระสีวลีแบบถูกต้อง เพื่อหนุนให้บารมีแล้วยังเป็นสิริมงคลด้วยนะ ซึ่งจะมีเคล็ดลับการสวดมนอยู่ครบทั้ง 5 จบในการสวดหนึ่งครั้ง

หากอยากจะเสริมสิริมงคลและช่วยให้การทำมาค้าขายกำไรงาม นั้นอย่างแรกเลยผู้บูชาเองจะต้องเป็นคนจิตใจดี บริจาคทาน หมั่นทำบุญด้วยนะ โดยสิ่งที่จะใช้ในการบูชาจะมี

1 น้ำผึ้ง

2 ผลไม้สด

3 ดอกไม้ขาว หรือ ดอกบัว 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก

4 น้ำสะอาด 1 แก้ว

5 ธูป 3 ดอก

6 เทียนบูชา 1 เล่ม

เวลาถวายของบูชานั้นหากเป็นผลไม้สดนั้นควรถวายวันพฤหัสบดี และน้ำผึ้งก็ถวายวันนี้เช่นกัน และถ้าเป็นอาหารทะเลก็ควรจะถวายวันเสาร์ จะหนุนให้ประสบความสำเร็จ

บทสวดค า ถ าขอลาภขอโชคกับพระสีวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดาตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย า ทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

เป็นค า ถ าสั้นๆ ใช้สวดได้ 2 เวลา จะสวดตอนไหนก็ตามสะดวก เช่นก่อนนอน หรือ หลังจากการตื่นนอนแล้วก็ได้เหมือนกัน เคล็ดลับง่าย ๆ นี้สามารถทำได้ทุกคนเลย โดยเฉพาะกับคนที่ทำมาค้าขาย การบูชาพระสีวลีจะช่วยให้สภาพทางการเงินคล่องตัว อีกทั้งยังหนุนให้บารมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะ

แสดงความคิดเห็น