ขออโห สิ ก ร ร ม ให้แฟนเก่า ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทั น ตา

ขออโหสิกรรมให้แฟนเก่า

ขออโห สิ ก ร ร ม ให้แฟนเก่า ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทั น ตา

ความบังเอิญในโลกใบนี้ไม่มีอยู่จริง ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่จะมีเหตุผลของมันกันทั้งนั้น และคนเราเกิดมาแล้วได้พบเจอกัน ได้อยู่ด้วยกันต่างก็เป็นผลมาจากหลาย ช า ติ ก่อนนั้นเคยทำอะไรสักอย่างไว้ร่วมกัน จนทำให้มีชะตาร่วมกันอีกในชาตินี้ ในขณะที่มีคนที่เพียงแค่เห็นหน้ากันก็ไม่ชอบกันแล้วก็เพราะว่ามี ก ร ร ม กันมาตั้งแต่สมัยอดีตนั่นเอง มันเลยแตกต่างกันไปตามบุญ ก ร ร ม ของแต่ละคน และการขออโห สิ ก ร ร ม นั้นจะช่วยลด ก ร ร ม ลงไปได้เยอะ รวมถึงการขออโห สิ ก ร ร ม แฟนเก่าด้วยจะได้ไม่มี ก ร ร ม ต่อกันอีกใน ช า ติ นี้หรือชา ติไหน

สำหรับคนเป็นคนรักกันนั้นเชื่อว่ากันเพราะบุญ ก ร ร ม ที่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนทำให้ต้องมารักกัน และหากต้องเลิกกันก็เพราะหมด ก ร ร ม ต่อกันไปแล้ว และควรที่จะให้อภัยต่อกัน จะได้ไม่ต้องมีอะไรมาติดค้างกันอีก เพราะมีหลายคู่ต่างให้สัญญาว่าจะคู่กันทุก ช า ติ ไป บางทีมันถึงเวลาต้องเลิกกัน ช า ติ ต่อไปยังจะต้องยากอีกเพราะจะเวียนมาพบกันแน่นอน

ขออโหสิกรรมให้แฟนเก่า

การอธิษฐานขออโหสิ ก ร ร ม ให้กับแฟนเก่า

ถ้าจะให้ดีควรอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูป หรือจะทำตอนก่อนนอนเป็นการสวดก่อนนอนก็จะดีเช่นกัน โดยให้สวยดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง

อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำแปล

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างผ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร ค ภั ยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว ร สร้าง ก ร ร ม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช า ติ ใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิ ก ร ร ม ให้ ขอถอนความพยาบาท ความอ า ฆ า ต และ คำสา ป แ ช่ ง ในทุก ช า ติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจาก คำส า ปแช่ ง ของปวงชน ของเจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ

คาถาหรือบทสวดมนต์มีอยู่มากมาย หลายร้อยหลายพัน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ทุกท่านเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับว่าบุญกุศล บารมีที่ท่านมีอยู่ หากท่านเป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี รักษาศีล 5 เป็นประจำ แม้ไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้าน แต่ชีวิตของท่านไม่มีวันตกต่ำแน่นอน การส่งต่อสิ่งดีๆ ก็คือทานบารมีหนึ่งอย่าง จงทำด้วยความตั้งใจจริงที่จะขออโหสิ ก ร ร ม กับแฟนเก่าเอาไว้แล้วจะช่วยได้เยอะ

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่ากันไม่ได้ ตามหลักแล้ว เ ว ร ก ร ร ม นั้นทุกคนมีกันหมด บุญ บารมีก็เช่นกัน ใครทำดีต่อใครก็จะมี ก ร ร ม ดีร่วมกัน ส่วนจะมีเหตุการณ์ไม่สู้ดีนักเกิดกับใครบ้างก็ถือเป็น ก ร ร ม ที่ไม่ดีและสามารถขออโหสิ ก ร ร ม ให้กันได้ จะได้ไม่ต้องผูก เ ว ร ก ร ร ม กันอีก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : seepuengmatri, postsread

แสดงความคิดเห็น